Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

berg vid vägen

Berg öster om vägen vid trafikplats Moraberg.

Trafikverket gör undersökningar för att kunna bredda E4/E20

Vi planerar att bredda E4/E20 mellan trafikplatserna Saltskog och Moraberg. Nu gör vi förberedande arbeten och mätningar längs sträckan. Arbetet pågår fram till årsskiftet.

Det är vår konsult som utför de förberedande arbetena och alla berörda fastighetsägare får mer information. Mätningarna och undersökningarna görs på och i nära anslutning till Trafikverkets vägområde.

Mätningar och undersökningar i fält

För att kunna göra inmätningar behöver vi sätta ut markeringar med stålrör i marken samt dubb i berget. Observera att alla markeringar ute i fält är skyddade enligt lag och inte får flyttas eller skadas.

Vi planerar även att göra geotekniska undersökningar.

Eventuella skador dokumenteras

Skador kommer att undvikas så långt som möjligt. Eventuella skador regleras i anslutning till att arbetena avslutas.

Har du frågor, upplysningar eller synpunkter, vänligen kontakta någon av nedanstående personer.

Kontaktpersoner

Markfrågor Trafikverket: Martin Berglund telefon 010-123 17 02,
e-post: martin.berglund@trafikverket.se

Fältkoordinator: Fredrik Sylvan telefon 070-552 34 30,
e-post: fredrik.sylvan@scior.se

Varför genomförs undersökningarna?

Undersökningarna ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnationen av motorvägsbron i Södertälje och E4/E20 mellan trafikplatserna Saltskog och Moraberg. Hela sträckan ska få tre körfält i vardera riktning.