Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Södertäljebron

Södertäljebron ska breddas till tre körfält i vardera riktning.

Vi samrådet om breddningen av E4/E20 och Södertäljebron

Trafikverket planerar att bygga om E4 och E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog samt att bredda Södertäljebron. Nu samråder vi inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Vi planerar att bygga om E4 och E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog samt att bredda Södertäljebron. Se karta nedan.

Syftet är att förbättra framkomligheten. Det gör vi genom att bredda E4 och E20 samt Södertäljebron från två till tre körfält i båda riktningarna. Vi ska även rusta upp bron samt anpassa av- och påfarterna vid Moraberg.

Vi planerar att kunna börja bygga år 2024 och vara klara innan E4:s nya sträckning Förbifart Stockholm öppnar. Läs mer om projektet nedan.

Samråd

Nu samråder vi om vägplanen inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Du kan ta del av samrådsunderlaget här på webben i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Lämna dina synpunkter senast den 23 november

Samrådsperioden pågår mellan fredag den 30 oktober och måndag den 23 november. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange alltid ärendenummer: TRV 2019/81590.

Tack för att du bidrar!

Projektet E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning

Syftet med projektet är att förbättra framkomligheten mellan Stockholm och Södertälje.

Vi ska bygga om till tre körfält i varje riktning på E4/E20 mellan trafikplatserna Saltskog och Moraberg samt bredda motorvägsbroarna över Södertälje kanal. Broarna har flera gånger skadats av påkörningar och har dessutom uppnått en ålder som medför att kontinuerliga underhållsinsatser behövs. Motorvägsbroarna är öppningsbara för att fartyg ska kunna passera på Södertälje kanal. De byggdes 1965 och projektet ska byta ut deras lyftspann mot nya, bredare lyftspann. I samband med ombyggnaden ska vi renovera broarna.

Sträckan som berörs av vägplanen är cirka 3 km lång. 

Vi arbetar för att minimera trafikpåverkan i byggskedet

Trafikverket lägger vi stor vikt vid att analysera hur trafiken ska ledas om under byggtiden för att minimera trafikpåverkan på E4/E20, den lokala trafiken och transporter till och från verksamheter inom området. Vi hämtar erfarenheter från tidigare avstängningar, bland annat från olyckan sommaren 2016.

Här kan du läsa om hur vi planerar att leda om trafiken.

Karta

Karta som visar vägsträckan mellan trafikplts Moraberg, trafikplats Saltskog och Södertäljebron.
Karta som visar läget för trafikplatserna Moraberg och Saltskog samt för Södertäljebron.