Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Variabla hastigheter i Södertälje

Sedan den 8 mars 2021 finns det variabla hastighetsgränser i närheten av trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog i Södertälje.

Den aktuella sträckan i Södertälje börjar strax före trafikplats Moraberg och slutar strax före trafikplats Saltskog på E4/E20. Hastighetsgränsen är 100 km/tim. I slutet av februari 2021 kommer hastighetsgränsen att sänkas till 80 km/tim när trafiken tätnar. Hastighetsgränsen ändras enbart i den södergående körriktningen.

Aktuella vägsträckan för variabla hastighetsgränser strax före trafikplats Moraberg till strax före trafikplats Saltskog. 

Vägsträckan är utsatt för trängselproblem under vissa tider på dygnet, främst under rusningstid på eftermiddagarna. På just denna sträcka provas en ny styrning för variabla hastighetsgränser. Syftet är att tidigt upptäcka när trafiken börjar tätna så att köbildning kan förebyggas eller fördröjas i tid. Utveckling och utvärdering av den nya styrningsformen för variabla hastighetsgränser görs av Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) i ett samarbetsprojekt med Trafikverket.