Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ostkustbanan, Solna-Sollentuna, järnvägsarbeten

Trafikverket rustar upp järnvägen på Ostkustbanan i två etapper den första mellan Ulriksdal i Solna stad och norra delen av Helenelund. Den andra etappen sträcker sig mellan Helenelund och Sollentuna.

Med start i augusti 2021 påbörjar vi upprustningen av järnvägen mellan Ulriksdal och Sollentuna centrum. Arbetena kommer att pågå till våren 2022. Under den perioden kommer vi behöva jobba nattetid vid några tillfällen, på grund av att vi ska kunna arbeta på ett säkert sätt. När vi är klara kommer åtgärderna leda till en bättre robusthet på järnvägen.

Det här gör vi mellan Solna Station och Helenelund

Trafikverket bygger om ytterspåren på järnvägen mellan Ulriksdal i Solna stad och norra delen av Helenelund i Sollentuna kommun. Vi ändrar lutningen i kurvorna för att vissa tåg ska kunna hålla högre hastighet och korta restider, det gynnar hela landet.  

Vi planerar att börja arbeta längs sträckan i augusti 2021. Vi arbetar nattetid för att kunna arbeta på ett säkert sätt utan passerande tåg.

Det finns en risk att du som bor nära arbetena störs av buller, eftersom vi använder tunga maskiner. Vi tillför makadam  längs spåren och riktar spåren så de ligger rätt. Vi justerar också kontaktledningarna över järnvägen som förser eldrivna tåg med kraft. 

Det här gör vi mellan Helenelund och Sollentuna 

Trafikverket rustar upp järnvägen mellan Helenelund och Sollentuna. Detta främst för att möjliggöra en ökad turtäthet i pendeltågstrafiken. I åtgärden ingår bland annat byggnation av ett nytt mittspår norr om Sollentuna station. 

​Vi planerar att börja arbeta längs sträckan i augusti 2021. Vi arbetar nattetid för att kunna arbeta på ett säkert sätt utan passerande tåg. I oktober helgen vecka 42 mellan den 23 och 25 oktober, kommer vi att bygga nya växlar vid Sollentuna station.  

Det finns en risk att du som bor nära arbetena störs av buller, eftersom vi använder tunga maskiner.
Vi gör vad vi kan för att inte bullra, men vårt arbete kan ändå komma att störa. 

Vi planerar att vara klara med de mest bullrande arbetena i oktober 2021. Du är välkommen att höra av dig till oss om du frågor.