Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elledningar

Ombyggnad och flytt av kraftledningar i Region Öst

Trafikverket planerar på begäran av Svenska kraftnät och Sigtuna kommun att bygga om och flytta ett antal luftledningar som förser järnvägen med ström. Åtgärderna genomförs i Måby, Viby, Rosersberg, Odensala och Rölunda.

Illustration
Elsystemet för järnväg. Klicka för en större illustration. 

Den elkraft som Trafikverket köper från de allmänna elnäten levereras vanligtvis med spänningsnivå 145 kilovolt (kV), 3-fas högspänning med frekvensen 50 Hertz. Tågen drivs med 15 kilovolt (kV), 1-fas med frekvensen 16,7 Hertz. Elkraften måste därför omformas och transformeras i så kallade omformarstationer, som finns med jämna mellanrum utmed järnvägen. För ytterligare redundans och för att minimera nätförluster i järnvägens kraftförsörjningssystem har det byggts upp ett överliggande 2 fas nät 132 kilovolts (kV) och 16,7 Hertz system parallellt med stor del av järnvägsanläggningens kontaktledningssystem.

Med detta överliggande nät kan Trafikverket transportera den omformade elkraften över större geografiska områden med lägre förluster fram till transformatorstationer som sedan förser kontaktledning och järnvägsfordon med nödvändig drivmotorström.

För att förse eldrivna lok och fordon med elektrisk energi behövs elektriska matningsstationer, även kallade omformarstationerna. Omformarstationerna alstrar tillräckligt med ström och kan på så sätt förse fordonen med rätt spänning och frekvens. Det är så kallade luftledningar (kontaktledningar) som leder elenergin till järnvägens fordon.

Tillsammans med Svenska kraftnät och flertalet kommuner planerar vi för att bygga och om flytta ett antal luftledningar. Tryck på plustecknet för respektive område för att läsa om den specifika åtgärden.