Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Märsta station

Trafikverket utreder och planerar för en ombyggnation av Märsta station. Syftet med projektet är att öka kapaciteten för att klara framtida trafik samt eliminera de säkerhetsrisker som finns i den nuvarande stationen.

Märsta station ska fungera som en bra och effektiv bytespunkt samt tillgodose att pendeltågstrafiken kan ha en ökad turtäthet. För att uppnå detta behöver stationen ha en annan utformning jämfört med dagens.

Som ett första steg ska en järnvägsplan tas fram och arbetet med järnvägsplanen förväntas pågå fram till år 2023. Finansieringen av Märsta stations ombyggnad hanteras i Nationell plan som beslutas av regeringen och i dagsläget saknas finansiering i den Nationella planen. 

Läs: Märsta station - Planläggningsbeskrivning 210210 eller på sidan med Dokument

Samrådshandling tas fram

Trafikverket har mellan den 18 maj och 7 juni 2021 tagit emot synpunkter på samrådsunderlaget. Synpunkterna har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse (klicka här) eller gå in på sidan Dokument.

Arbetet fortsätter nu med att ta fram en samrådshandling som beräknas vara klar i slutet av 2021 och ett nytt samråd för att lämna synpunkter på samrådshandlingen kommer då att genomföras.

Samråd är en löpande process och under projektets gång är du välkommen att lämna synpunkter. Du kan när du vill lämna synpunkter på projektet:

• Via e-post till: investeringsprojekt@trafikverket.se
• Via brev till postadressen: Trafikverket, ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge

Ange alltid ärendenummer: TRV 2021/17220 i mail eller brev.

Man kan lämna synpunkter fram till att Trafikverket ställer ut järnvägsplanen för granskning.

Vad är ett samråd?

Samråd är en löpande process och under projektets gång är du välkommen att lämna synpunkter. När vi kommit vidare i planeringen av den nya järnvägen bjuder vi in till att tycka till om våra förslag.

Även om det tar många år från det att vår planering börjar till dess att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till att vi ställer ut järnvägsplanen för granskning.

Varför ett digitalt samråd

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. För att skydda dig och våra medarbetare kommer vi inte att arrangera ett fysiskt öppet hus. Istället bjuder vi in till att ta del av informationen som rör samrådet och att vara med och påverka via denna sida. Det är det vi kallar digitalt samråd. Berörda fastighetsägare erbjuds samrådsmöte på orten enligt gällande lagkrav.