Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Märsta station

Trafikverket utreder och planerar för en ombyggnation av Märsta station. Syftet med projektet är att öka kapaciteten för att klara framtida trafik samt eliminera de säkerhetsrisker som finns i den nuvarande stationen.

Märsta station ska fungera som en bra och effektiv bytespunkt samt tillgodose att pendeltågstrafiken kan ha en ökad turtäthet. För att uppnå detta behöver stationen ha en annan utformning jämfört med dagens.

Finansiering saknas

På uppdrag av regeringen har Trafikverket 2021-11-30 redovisat ett förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022-2033. Märsta station är inte med i förslaget och i dagsläget saknas alltså finansiering för att genomföra en ombyggnation av stationen.

Vill du läsa mer om den nationella infrastrukturplanen kan du göra det här: Nationell plan

Trafikverket kommer under våren 2022 att fortsätta utreda och planera för ombyggnationen för en eventuellt kommande finansiering. Läs: Planläggningsbeskrivning Märsta station 211213 eller på sidan med Dokument

Samråd

Trafikverket har mellan den 18 maj och 7 juni 2021 tagit emot synpunkter på framtaget samrådsunderlag. Synpunkterna har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse (klicka här) eller gå in på sidan Dokument.

Samråd är en löpande process och under projektets gång är du välkommen att lämna synpunkter:
• Via e-post till: investeringsprojekt@trafikverket.se
• Via brev till postadressen: Trafikverket, ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge

Ange alltid ärendenummer: TRV 2021/17220 i mail eller brev.