Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Pågående arbeten E18 nordost om Stockholm

Trafikverket arbetar för att förenkla hållbara resor i nordöstra Stockholm. Hållbart resande handlar om att hitta alternativ till bilåkandet.

Vi kommer att bygga en bytespunkt för buss, tåg, cykel och bil i Arninge. För att bussarna ska få lättare att komma fram ska vi bygga bättre bussfiler mellan Danderyds sjukhus och Arninge. Vi planerar också att bygga nya busshållplatser vid motorvägen i Danderyd.

Många fordon släpper ut klimatpåverkande koldioxid och andra ämnen som är farliga för miljö och hälsa. Hållbart resande handlar om att hitta alternativ till bilen eller kombinera bilresan med mer hållbara sätt att resa. Flera åtgärder som är på gång nu kommer att göra det enklare att resa hållbart i nordöstra Stockholm.

Åtgärderna kan orsaka störningar i trafiken på E18, vi arbetar för att störningarna ska bli så små som möjligt.

Här samlar vi information och länkar till åtgärderna.

E18, Arninge station
Hösten 2019 börjar vi bygga en ny bytespunkt i Arninge i samarbete med SL och Täby kommun. Här knyter vi samman transportsätten genom snabba, säkra och enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil. Läs mer om projektet här.

E18 Stocksund till Arninge, bussfiler och digital trafikstyrning
2020 sätter vi igång med att bygga bussfiler mellan Danderyds sjukhus och Arninge, i båda riktningarna. När vi är klara ska bussarna slippa köra in i de vanliga körfälten där det ibland är kö. Läs mer om projektet här.

E18, Danderyd, busshållplatser på motorväg
Vi går vidare med arbetsplan för nya busshållplatser längs E18 vid Danderyds gymnasium. Planerad byggstart 2021. Läs mer om projektet här.