Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetet just nu i Arninge station - november 2021

Så här långt har vi kommit i november 2021. Här följer en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i Arninge Station just nu.

Trafikverket bygger en ny bytespunkt i Arninge i samarbete med SL och Täby kommun.
Här ska du kunna göra snabba, säkra och enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil.

Arninge station 

I projekt Arninge Station pågår arbetet för fullt med de sista delarna att färdigställa den nya stationen. Gångbron har tagit form men det återstår en del arbete invändigt, bland annat håller vi på att montera skyltar.

På marken jobbar vi med att få klart bussperongerna samt finplanera runt om. Växter, gräs, och träd planteras runt om bussterminalen.

På söndag den 12 december öppnar stationen upp för trafik, och i samband med det planerar Täby kommun, SL och Trafikverket en gemensam invigning.

Provkörning i nya Arninge station

Under vecka 45 provkörde SL bussarna i nya Arninge Station. Med syftet att testa anslutningen till och ifrån busshållplatserna samt närliggande anslutningsvägar. Se bild nedan.

Här provkör SL bussarna i nya Arninge Station. Klicka på bilden för att förstora den.Foto: Christer Halldén NCC
Bussar provkörs i Arninge station. Klicka på bilden för att förstora den.Foto: Christer Halldén NCC

Trafikplats Arninge

I trafikplatsens östra del pågår arbeten med att koppla in trafikljusen i den nya korsningen i anslutning till Vaxholmsvägen. Trafikljusen kommer inte att påverka de som kommer från Stockholm och ska till Vaxholm.

Anledningen till varför det blir trafikljus i korsningen är för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten under rusningstid för både bussar och bilar.

I den västra delen av trafikplatsen pågår arbeten med anslutningsvägen ner till bussterminalen för bussarna.

Nedan finns en flygbildsillustration som visar hur bussar, tåg, bilar och gods kommer att röra sig runt Arninge när alla arbeten är klara. Se nedan.

Karta visar hur trafiken kommer röra sig igenom trafikplats Arninge, samt hur kollektivtrafiken ansluter och lämnar bussterminalen. Klicka på bilden för att förstora den.