Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skylt kollektivkörfält

Foto: Michael Erhardsson

Nystart för stora satsningar på kollektivtrafiken i Norrort

2020 satsade SL, Trafikverket och Täby kommun på att bygga nya trafiklösningar för hållbart resande i Norrort - Täby och Danderyd. Nu startar vi om efter vintern med arbeten som påverkar trafiken på E18 och på Roslagsbanan.

När vi blir klara kan Roslagsbanans resenärer se fram emot färre störningar när dubbelspår blir klara till Kragstalund. En ny station i Arninge blir en knutpunkt för enkla byten mellan buss, bil, cykel och Roslagsbanans spårtrafik. Nya bussfiler på E18 kommer att minska risken att bussarna hamnar i köer i rusningstrafik.

Roslagsbanan Kårstalinjen

Sträckan mellan Lindholmen och Kårsta stängs av kvällstid från februari till juni 2021. Sedan är sträckan Täby kyrkby - Kårsta helt stängd från juni till oktober. Sträckan från Lindholmen till Kårsta fortsätter vara stängd till december 2021. Bussar kommer att ersätta.

E18 Arninge station

Vid Arninge kommer ett av två körfält på E18 att stängas i vardera riktningen under sex sommarveckor. Arbeten på och vid Vaxholmsvägens bro över E18 kommer också att påverka trafiken. Vi planerar att inviga E18 Arninge station i slutet av 2021.

E18 Stocksund till Arninge, bussfiler och digital trafikstyrning

Nya bussfiler är klara på E18 sträckan Danderyds sjukhus - Lahäll. Nu fortsätter arbetet på sträckan Lahäll - Arninge. Under arbetet stängs bussfiler mellan Lahäll och Viggbyholm, bussarna kör i de vanliga körfälten och det påverkar trafiken.

Bullerskydd vid E18 Viggbyholm

Vid Viggbyholm fortsätter Täby kommun att bygga bullerdämpande skärmar längs E18.
Mer information: www.trafikverket.se/norrort

Kontakt

E18 Arninge station: Fredrik Emmot, Trafikverkets projektledare, 010-123 67 69
E18 Stocksund till Arninge, bussfiler och digital trafikstyrning: Mattias Broberg, Trafikverkets projektledare, 010-123 67 08
Roslagsbanan Kårstalinjen: SL
Bullerskydd vid E18 Viggbyholm: Täby kommun