Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsningen mellan Slottsvägen och Ostkustbanan är stängd sedan 2017. (Foto: Trafikverket)

Planskild vägkorsning Slottsvägen

Trafikverket planerar i samarbete med Sigtuna kommun att bygga en planskild korsning mellan Ostkustbanan och Slottsvägen i Rosersberg.

Trafikverket stängde den gamla plankorsningen mellan väg och järnväg i november 2017 efter en ökning i antalet rapporterade olyckstillbud.

Vägtrafiken leddes om till den planskilda järnvägskorsningen på Skansvägen. Gång- och cykeltrafikanter kan också använda tunneln vid Rosersbergs station.

Trafikverket och Sigtuna kommun ser flera skäl att åter öppna en korsning mellan Slottsvägen och Ostkustbanan. Vi vill skapa en säker passage över järnvägen för fordon, gående och cyklister, vi vill minska störningarna för tågtrafiken på Ostkustbanan och vi vill skapa ett robust vägnät i Rosersberg som är mindre beroende av järnvägskorsningen på Skansvägen.

Trafikverket och Sigtuna kommun har gjort en förstudie för att identifiera möjliga sätt att bygga om korsningen så att järnväg och väg går i skilda plan, en så kallad planskild korsning.

Trafikverket arbetar idag med den planläggningsprocess som ligger till grund för bygget. Planeringsarbetet beräknas pågå till 2021. Byggnation kommer att pågå i minst 2 år.

Sigtuna kommun delfinansierar projektet och planerar att utveckla Rosersberg. Du kan läsa om kommunens planer här.