Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Plankorsningen mellan Slottsvägen och Ostkustbanan är stängd sedan 2017.

Planskild vägkorsning Slottsvägen

Trafikverket har planerat att bygga en planskild korsning mellan Ostkustbanan och Slottsvägen i Rosersberg. Vi avbryter planeringsarbetet hösten 2020.

Vi har utrett möjliga lösningar och dess kostnader och konsekvenser och kommit fram till att behovet av en ny planskild korsning i dagsläget inte motiverar kostnaden. Vi har beräknat kostnaden till mellan 150 miljoner och 200 miljoner kronor.

Eftersom kostnaden är högre än 100 miljoner kronor så måste projektet tas med i den nationella planen för transportsystemet för att kunna byggas. Där konkurrerar det om skattemedel med andra åtgärder i hela landet. Läs mer om den nationella planeringen här.

Projektet är avslutat och sidan kommer att tas bort 11 juli 2021 

I bakgrunden finns det faktum att Slottsvägens gamla plankorsning med Ostkustbanan är stängd sedan november 2017 och de vägar som idag finns i Rosersberg räcker för att hantera dagens trafikmängd.

Trafikverket stängde plankorsningen efter en ökning i antalet rapporterade olyckstillbud. Vägtrafiken leddes om till den planskilda järnvägskorsningen på Skansvägen. Gång- och cykeltrafikanter kan också använda tunneln vid Rosersbergs station.

Korsningar mellan väg och järnväg i samma plan kallas plankorsningar. Läs mer här.