Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket avbryter arbetet med planskild korsning

Trafikverket har planerat att bygga en planskild korsning mellan Ostkustbanan och Slottsvägen i Rosersberg, för att skapa en säker passage över järnvägen. Vi avbryter nu planeringen.

Ett skäl är att kostnaden visat sig större än vi tidigare räknat med.

– Planläggningsprocessen syftar just till att utreda möjliga lösningar och dess kostnader och konsekvenser, säger Arne Nilsson, Trafikverkets projektledare. Nu har vi kommit fram till att behovet av en ny planskild korsning i dagsläget inte motiverar en investering av den här storleken.

Trafikverket beräknar att projektet skulle kosta mellan 150 miljoner och 200 miljoner kronor. Det betyder att projektet måste tas med i den nationella planen för transportsystemet för att kunna byggas. Där konkurrerar det om skattemedel med andra åtgärder i hela landet. Gränsen för att ett projekt måste med i den nationella planen är 100 miljoner kronor.

En bakgrund till projektet är att Sigtuna kommun planerar att utveckla Rosersberg. Det är dock i dagsläget inte klart om och när det kommer att ske.

– I bakgrunden finns också det faktum att Slottsvägens plankorsning med Ostkustbanan har varit stängd sedan slutet av 2017 och de vägar som redan finns i Rosersberg räcker för att hantera dagens trafikmängd, säger Arne Nilsson.

Läs mer om den nationella planeringen här.