Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Södertälje sluss och kanal, ombyggnad

Trafikverket bygger klart Södertälje sluss och kanal, i samarbete med Sjöfartsverket. Slussen, kanalen och arbetena i Mälarfarleden är viktiga delar i för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter till sjöss.

Därför bygger vi om slussen och kanalen

Ombyggnationen av slussen, kanalen och åtgärderna i Mälarens farled är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter. Det är ett stort och komplext projekt. Vi vill förbättra framkomligheten för större, såväl längre som bredare, fartyg genom Södertälje sluss och kanal samt vidare genom Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping.

När större fartyg kan gå på farleden är det möjligt att avlasta vägnätet, vilket är ett led i målet att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss.

Det är också ett stort projekt i Södertälje som påverkar stadsutvecklingen. När ombyggnationen är klar kommer vi även ha byggt nya promenadstråk utmed kanalen.

Samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket

Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya slussen och kanalen i Södertälje. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna. Sjöfartsverket kommer således att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet sker därför i nära samarbete mellan de två myndigheterna.

Bakgrund och historik

Sjöfartsverket började bygget av slussen och kanalen 2016, och avslutade kontraktet med den tidigare entreprenören i projektet förra året.

Regeringen gav under 2019 Trafikverket möjligheten att driva sjöfartsprojekt på samma sätt som vi gör med väg- och järnvägsprojekt. Syftet är att samla stora och komplexa infrastrukturprojekt hos en stor beställare. Det förenklar exempelvis upphandling, projektering och framdrift.

Har du frågor om sjöfart eller om öppettider och avstängningar för Södertälje sluss och kanal? Vänd dig till Sjöfartsverket med din fråga. Här hittar du Sjöfartsverkets webbsida.