Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på Södertälje kanal, innan ombyggnationen startade. Broklaffarna står i öppet läge, i inväntan på ett fartyg som ska slussas.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi vet vilka utmaningarna är i Södertälje sluss och kanal

Genomlysningen av det som byggts i Södertälje sluss och kanal har gett oss svar för vårt kommande arbete. Vi har ett bra underlag för våra projektörer i arbetet med en ny upphandling av entreprenör. Vi vet vad som är byggt i slussen och kanalen och hur.

Hösten 2020 tog Trafikverket över byggherreansvaret från Sjöfartsverket. Det är således Trafikverket tillsammans med de entreprenörer som vi handlar upp som kommer bygga klart slussen och kanalen samt omkringliggande miljöer i Södertälje.

Komplicerad geoteknik

I genomlysningen har vi studerat de geotekniska förutsättningarna utifrån det arbete som Sjöfartsverket och deras entreprenör gjort, för att få ytterligare information om markens sammansättning runt kanalen. Vi har att göra med en gammal rullstensås, som tidigare känt. Rullstensåsen är en blandning av sand och grus, men även stora stenblock. I dessa områden intill kanalen har vi schakter som är upp till 18 meter djupa.

Det finns också större så kallade lerkörtlar i området, vilket betyder att det finns håligheter med lera som gör marken instabil. Dessa behöver vi hantera på ett ansvarsfullt sätt när vi börjar bygga.

Geoteknik är alltid komplext, och det gäller att inte underskatta vad som kan hända med mark och jord när vi bygger stora infrastrukturprojekt.

Två olika modeller av slussportar

En annan konkret del från genomlysningen som vi tillsammans med Sjöfartsverket tittar på är valet av slussportar. Tekniken går framåt vartefter åren går, och den lösning som var bäst för ett antal år sedan är kanske inte lika bra idag. 

  • Tidigare i projektet föll valet på så kallade segmentportar. Det är portar som i öppet läge ligger på slussbotten. Man kan beskriva det som en garageport, fast den går uppåt istället för nedåt. Porten kommer alltså upp från vattnet i vardera delen av slussen.
  • Det alternativ som vi tittar på nu är att bygga så kallade sektorportar som är den typ av port som finns idag, det vill säga dubbeldörrar som öppnar sig på vardera sidan om slussen. Fördelen med sektorportar är att de inte behöver så pass djup grundläggning och att de är lättare att underhålla.

Fotgängare och cyklister kommer inte kunna gå på portarna i framtiden, utan kommer istället att få använda den öppningsbara gång- och cykelbro som vi kommer att bygga i norra delen av slussen. 

Vi förbereder upphandlingen av entreprenör

Just nu håller vi på och arbetar fram förfrågningsunderlag inför kommande upphandling av entreprenör. Och i slutet av mars kommer vi att ha en inledande dialog med branschen om kommande entreprenader. Vi räknar med att påbörja upphandlingsprocessen under sommaren. Vi planerar för byggstart 2022.

När vi kan börja bygga är ambitionen att jobba effektivt med slussen och kanalen. När det gäller kanalarbetena är det två stora moment kvar innan området går att återställa, det handlar om att göra klart spontningen och därefter gjuta krönbalken. Det blir något av det första vi ger oss på.