Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto från ovan över E4/E20-broarna, Saltsjöbron och järnvägsbron utanför Södertälje.

Sjöfartsverkets arbeten i slussen och kanalen

Sjöfartsverket gör en del arbeten i anslutning till Södertälje sluss och kanal. Läs mer om det nedan.

Underhåll av Slussbron

Den befintliga Slussbron är sliten och därför kommer underhållsåtgärder genomföras i avvaktan på att en ny bro byggs. Sjöfartsverket planerar att starta med dessa arbeten under våren, 2021. 

Ledverk

Sjöfartsverket monterar nya ledverk vid E4/E20-bron, Saltsjöbron samt vid instyrningen till ledverken på järnvägsbron i Södertälje kanal och sluss.

Arbetet med ledverken, som är sjöfartens påkörningsskydd intill brokonstruktionerna, medför att begränsad framkomlighet för fartyg längre än 70 meter, bredare än 15 meter och med ett djupgående överstigande 4,5 meter. Arbetet utförs fram till mitten av juni, 2021. 

Trädäck och räddningsstegar

Sjöfartsverket har byggt ett 700 meter långt trädäck mellan slussen och Mälarbron i Södertälje som öppnades för allmänheten i månadsskiftet april/maj. 

Det monteras även över 40-talet undsättningsstegar, räddningsstegar i vattnet, inför den kommande båtsäsongen.