Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spår vid Centralstationen, Stockholm

Stationsåtgärder  Stockholm Centralstation

Stockholm Central är en av Nordens mest trafikerade järnvägsstationer. Nu rustar vi den för dagens och framtidens behov och skapar en attraktiv, funktionell och tillgänglig station

Allt fler åker tåg. Det ställer höga krav på järnvägen, som ska vara punktlig och säker. Trafikverket gör nu stora satsningar för att rusta upp järnvägen för framtiden. Med start november 2019 kommer vi att renovera delar av bangården vid Centralstationen i Stockholm. Projektet beräknas pågå till 2025.

Projektets omfattning
Vi ska byta spår och växlar ända upp till Karlberg, höja spåren där pendeltågen tidigare gick, det vill säga spår 13 - 16 och 19. Säckstationen vid plattform 2 - 4 får nytt undertak och ny möblering samt ny plattformsbeläggning med inåtlut. Torget vid Norra säcken får en ansiktslyftning, plattformar och serviceplattformar. Dessa förses med torrörsystem för släckvatten  och fästs in under broarna Centralbron, Klarabergsvidaukten och Kungsbron.

För att separera Trafikverkets kraftförsörjning från övriga intressenters elnät anlägger vi bland annat nya nätstationer. Vi kommer dessutom att genomföra en ytskiktsrenovering av Gula Gången
 
Hur påverkas du som resenär?
Under arbetets gång behöver vi både byta plattformar och stänga vissa entreér, men vi kommer att både skylta och lägga ut information på weben i nära samarbete med operatörerna som trafikerar Centralstationen.