Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spår vid Centralstationen, Stockholm

Stationsåtgärder Stockholm Central

Trafikverket förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal för en bättre plattformsmiljö, resenärsupplevelse och ökad punktlighet för järnvägstrafiken.

Spårbyte norr om Stockholms central 5 juli–9 augusti

Vi ska byta ut två järnvägsspår mellan Barnhusbron (norr om Stockholms central) och Essingeledens broar. Det gör järnvägen mer driftsäker vilket skapar bättre förutsättningar för en smidig och punktlig tågtrafik.

Arbetet startade måndagen den 5 juli klockan 02:30 och avslutas måndagen den 9 augusti klockan 04:30. Vi behöver arbeta dygnet runt och det kan bullra en hel del. Enligt beräkningarna kan det ge upphov till ljudnivåer över 75 dB(A) på fasaderna mot spårområdet. Under vecka 30 arbetar vi med ett 700 meter långt så kallat spårbyteståg som byter ut spår, rälar och slipers. Se gärna filmen nedan som visar hur ett spårbyte funkar.

Renovering av plattformar på Stockholms central

Sedan början av maj renoverar vi plattformen vid spår 5–6 på Stockholms central. Vi bygger om plattformen i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Arbetet beräknas vara klart den 17 december.

Under 2022 och 2023 fortsätter renoveringen av plattformarna för spår 3–4 och 7–8.

Hur påverkas du som resenär?

Under arbetets gång behöver vi stänga plattformar och vissa entréer. När det är dags kommer vi att skylta och lägga ut information här på webben, i samarbete med tågföretagen som trafikerar Stockholms central.

Läs mer om arbetet med upprustning av plattformar.

Projektets omfattning

  • Renovering av plattformar vid spår 3–8 på Stockholms central. Plattformarna kommer byggas om i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Vi genomför arbetena under åren 2021–2023.
  • Mindre upprustning av gångtunneln vid uppgångarna för spår 11–19 på Stockholms central. Tunneln kommer få ny trafikinformation, tillgänglighetsanpassning och belysning. Arbetena utförs under 2021.
  • Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Vi genomför arbetena under åren 2020–2025.