Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Broarna över Norrström och Söderström

Miljö och kulturmiljö

Vårt arbete sker i både ett område med boende och företagare in på knuten och i ett kulthistoriskt värdefullt område. Miljö och kulturmiljö är därför viktiga frågor vid upprustningen av Getingmidjan.

Kulturmiljö

Getingmidjan ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område med Riddarholmen på ena sidan och Gamla Stan på den andra. Här finns ett stort antal byggnader och verksamheter som fordrar särskild hänsyn. Detta har högsta prioritet i när vi rustar upp Getingmidjan, liksom skyddet av miljö- och eventuella arkeologiska värden.

Stadsbilden

I vårt arbete ingår även att renovera och snygga till i området närmast järnvägen så att det blir trevligare för boende, näringsidkare, gående och cyklister att vistas här.

Buller

Under byggets gång kommer du som bor eller jobbar i närheten av järnvägen att påverkas. Buller kan störa under upprustningen av Getingmidjan. Störningarna uppstår när vi borrar, vid våra byggarbetsplatser och vid transporter. Hur man upplever buller varierar från person till person, och det beror på många faktorer. 

Om du upplever störningar på grund av våra arbeten eller har frågor är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. Se kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Vattenverksamhet

Delar av upprustningen av Getingmidjan kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Vattenverksamhet är åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, som avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom att vatten tillförs (infiltration) kallas för vattenverksamhet.