Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förberedande arbeten i Fatbursparksravinen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten i Fatbursparksravinen

Vi har nu påbörjat våra förberedande arbeten i Fatbursparksravinen.

En del av upprustningen av Getingmidjan handlar om att under somrarna 2018 – 2020 renovera Södertunneln, järnvägstunneln under Södermalm. För att undvika att byggtrafiken går på gatorna på Södermalm och genom Fatbursparken under arbetet med att renovera tunneln kommer vi att öppna upp en arbetstunnel mellan Södertunneln och Fatbursparksravinen. Till och från Fatbursparken kan transporterna då istället gå genom Citybanans arbetstunnel med in- och utfart vid Söder Mälarstrand. Under vecka 50 startar vi arbetet med sponten som ska bilda väggarna i arbetstunneln.

Tidplan för borrning av sponten:

Arbetet påbörjas: Under v 50
Beräknad tidsåtgång: ca 2 veckor
Juluppehåll: 23 december till och med 8 januari

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger och vi väljer arbetsmetoder därefter. För att minimera störningarna har vi i det här fallet valt borrad spont. Men arbetet bullrar och ljudet kan även sprida sig som stomljud, vilket kan upplevas som störande i närliggande fastigheter. Arbetet i Fatbursparksravinen pågår fram till hösten 2017.

Foto: Mikael Ullén