Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi utvärderar material för inklädnad av brokonstruktionen

Nu har vi satt upp fullskaleprov för att utvärdera material för inklädnad av brokonstruktionen på två ställen längs järnvägen. En sektion sitter vid bron över Södermalm (vid den så kallade bockfoten) och en sektion sitter vid gångbron mot Tegelbacken.

Syftet med inklädnaden av bron är framförallt att skapa ett visuellt intryck av bron som en helhet. Genom inklädnaden får bron en tydlig och jämn form. Broinklädnaden syftar även till att minska klotter.

Material som testas är stålväv och tanken är att ljuset ska reflekteras mellan stålväven och vattnet för att skapa ett intressant ljusspel och leda in mer ljus under broarna. Målet är att brons färg och form inte ska bli för framträdande i stadsbilden genom att brons undersida också ska reflektera dagsljus och vattenblänk och på så sätt lätta upp skuggorna under broarna.

Utvärderingen kommer att göras ur ett arkitektoniskt perspektiv utifrån färgval och hur väven fungerar på plats. Utvärderingen görs även ur arbetsmiljö och underhållsperspektiv, det vill säga, går det att inspektera och utföra nödvändiga underhållsåtgärder på bron med inklädnaden? Bakom väven sitter en panel med tre stycken olika färger som utgör val av färg för själva brokonstruktionen. Färg och väv som utgör inklädnaden ska passa väl ihop och med omgivningen.