Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om Getingmidjan

Upprustningen av Getingmidjan, järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra, är det mest komplexa och tidskritiska arbete vi gör på järnvägen de närmsta åren.

Järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra är avgörande för hela landets tågtrafik eftersom spåren är bland de mest trafikerade i Sverige. En sträcka på två kilometer. En upprustning är nödvändig för att vi ska möta dagens och morgondagens krav på pålitliga, effektiva och hållbara resor och transporter.

Avstängd tre somrar i rad

Sveriges viktigaste förbindelse kan inte vara avstängd längre än absolut nödvändigt. Därför koncentreras stora delar av upprustningen till somrarna 2018 – 2020 då sträckan stängs av helt under åtta veckor.

Järnvägen ska bli som ny

Anläggningen är till stora delar från 1950-talet och har nått sin tekniska livslängd. Allt moderniseras och byts ut för att järnvägen ska bli som ny. Bland annat förstärks broarnas grundläggning, brobanor byts och betongkonstruktioner i tunnlarna repareras.

Syftet är att upprätthålla och restaurera den befintliga anläggningens funktion och standard, en så kallad reinvestering. Efter upprustningen kommer Getingmidjan ha samma placering och två spår precis som idag, fast med en ny teknisk livslängd på 80 år.

Värdefull kulturmiljö

Järnvägen passerar genom Riddarholmens miljö med många kulturhistoriska byggnader som är både känsliga och värdefulla, varför också kulturmiljön är en viktig aspekt.

I arbetet ingår att rusta upp/byta ut olika byggnadsverk längs med sträckan. Vi arbetar dessutom i möjligaste mån för att området intill järnvägen ska få en utformning som tar hänsyn till dess unika omgivning.

Trafikpåverkan

I området pågår flera andra projekt, där samverkan med de olika parterna är viktig. För det går inte att bygga om utan att det påverkar trafiken. En viktig del i planeringen är därför trafikpåverkan för alla människor som bor och verkar i området och hur tågtrafiken hanteras under byggtiden för att minimera inverkan för tågresenärerna.

För att tågtrafiken ska kunna hanteras smidigt under avstängningarna byggdes till exempel Älvsjö godsbangård och Stockholms södra om innan den första avstängningen 2018. En annan förutsättning var färdigställandet av den nya pendeltågstunneln under centrala Stockholm 2017, så att alla pendeltågstrafik kunde flyttas dit.