Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Södermalm

Vi genomför arbeten längs hela järnvägssträckan på Södermalm. Det handlar dels om arbeten i Södertunneln och dels om upprustningen av järnvägsbron över Söderström.

Temporär trappa ersätter gångpassagen Pustegränd till sommaren 2021

Mellan den 8 februari och den 1 augusti 2021 stänger vi gångpassagen Pustegränd via den så kallade Bockfoten (gångbron från Södertunnelns mynning fram till Söder Mälarstrand) på Södermalm. En temporär trappa ersätter passagen under tiden. Läs mer här.

Södertunneln

Södertunneln går under Södersmalm från Söder Mälarstrand till stationen Stockholms södra. Renoveringsarbetet omfattar bland annat upprustning av betongkonstruktionerna i tunnlarna samt byte av spår, slipers och kontaktledningar.

Dessutom genomförs även kanalisationsarbeten, kabeldragning och schaktningsarbete. Den gamla banöverbyggnaden av makadam ersätts med en ny banöverbyggnad, nya växelkryss monteras och tekniken moderniseras.

Söder Mälarstrand och Söderström

Järnvägsbron går från Söder Mälarstrand till Riddarholmen över Söderström. Sommaren 2019 renoveras bropelarna, brostöden förstärks och brolagren byts ut.

Montering av stämptorn runt bropelarna.

Hela broöverbyggnaden, som är 200 meter lång och väger 1 400 ton, byts ut. Den lyfts på plats från vattnet med hjälp av pråmar, båtar och avancerad lyftutrustning. Ett precisionsjobb med en marginal på fem millimeter. På bron monteras ny järnvägsanläggning, till exempel direktinfästa rälsbefästningar av en typ som kallas DFF 300.

Vi arbetar med vattenbilning i februari 2021

Den 5 - 19 februari mellan klockan 8.00 och 16.00 arbetar vi med vattenbilning på det så kallade Bockfoten, gångbron från Södertunnelns mynning fram till Söder Mälarstrand. Från måndagen den 15 februari utför vi arbeten på den yttersta delen av Bockfoten. Vi beräknar vara klara med våra arbeten den 19 februari.

Periodvis kan arbetet upplevas som bullrande. Det kommer inte vara ett kontinuerligt buller och vi utför bullermätningar.

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger och vi väljer både arbetsmetoder och tidpunkter på dygnet utifrån det. Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. Vårt Kontaktcenter når du på 0771-921 921.

Så går vattenbilning till

Vattenbilning är en miljövänlig och effektiv metod för att bila bort betong. Vi bilar den så kallade Bockfotens kantbalkar med vatten, vilket betyder att vi tar sönder betong genom att spruta vatten med högt tryck.

Vattnet som blir smutsigt efter att ha använts i produktionen samlas sedan upp och leds till containrar där det får sedimentera och filtreras innan det kan släppas ut i Mälaren.