Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg och busshållplats Norrvrå. Bakom hållplatsen skymtar skog och två vita villor. Foto: Ivonne Falk, E-rental

Tillgänglighetsanpassning busshållplatser, Stockholms län

Trafikverket planerar att bygga om och förbättra 100 busshållplatser runt om i Stockholms län, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Samråd 

I höst anordnas samråd för busshållplats Ängsvägen och Strömma kanal.

Tryck på respektive busshållplats för information om vart du kan ta del av underlaget och lämna synpunkter.

Trafikverket planerar för att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna Ängsvägen i båda riktningarna längs väg 222 i Värmdö kommun, Stockholms län. I projektet ingår även att anlägga gångpassage med mittrefug i anslutning till busshållplatserna för att höja trafiksäkerheten och höja tillgängligheten för alla resenärer.

Samrådstid: 30 september–20 oktober 2021.

Plats för handlingarna:

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2019/109741.

Du kan också lämna synpunkter direkt via denna länk.

Trafikverket planerar för att tillgänglighetsanpassa busshållplats Strömma kanal i riktning Sollenkroka längs väg 222 i Värmdö kommun, Stockholms län. I projektet ingår även att anpassa befintlig gångpassage med mittrefug i anslutning till busshållplatsen för att höja trafiksäkerheten och höja tillgängligheten för alla resenärer.

Samrådstid: 30 september–20 oktober 2021.

Plats för handlingarna:

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2019/109732.

Du kan också lämna synpunkter direkt via denna länk.

Vi vill göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen.

Vi har inventerat 100 busshållplatser för att se hur de kan bli mer tillgängliga för alla. Vi har kommit överens med fastighetsägare och det är nu klart att vi kan bygga cirka 60 hållplatser under perioden 2019–2023. Målet är att vi ska bygga om alla busshållplatserna, som är utsprida i fem områden i länet, så att de får en bättre och säkrare utformning. Läs mer om respektive etapp nedan och se också karta över de 100 busshållsplatserna längre ner på denna sida. Fler busshållplatser kan tillkomma. Sidan uppdateras när det finns beslut om att åtgärda en specifik busshållplats. Se även under Fördjupning vad det innebär att tillgänglighetsanpassa en busshållplats.

Vi vill sända ett stort tack till alla er fastighetsägare som har har gjort detta projekt möjligt, då ni har släppt på frivillig basis er egna mark och därmed hjälp hela samhället.