Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trafikplats Vega med bro över riksväg 73 och avfarter som förbinder motorvägen med Vega och Gamla Nynäsvägen och med Vendelsö.

Väg 73, trafikplatserna Vega och Handen

Trafikverket avslutar nu i samarbete med Haninge kommun, arbetet med den nya trafikplatsen på väg 73 vid Vega och ombyggnaden av trafikplats Handen.

Den nya trafikplatsen möjliggör för Haninge kommun att förverkliga byggandet av den nya stadsdelen Vega med bostäder, arbetsplatser och service.

Målet med projektet är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Det gör Trafikverket genom att biltrafiken får möjlighet att välja väg 73 istället för Gamla Nynäsvägen eller via den nya lokalvägen över Norrby gärde. I Handens trafikplats har framkomligheten blivit bättre genom att de signalreglerade korsningarna tagits bort och ersatts av två cirkulationsplatser för på- och avfart till väg 73.

Vid all utbyggnad av infrastrukturer påverkas miljön. Trafikverket har som mål att bibehålla den miljö som finns och inte påverka den negativt genom de insatser som krävs vid en ny- och ombyggnation. En av dessa åtgärder är att bullerskydda längs med väg 73 och Norrby gärde. Vatten från vägbanan tas om hand och leds till en ny dagvattendamm på Norrby gärde.

I Trafikplats Vega och Norrby gärde är marken lermäktig. Det innebar att marken förstärktes inför byggandet av de nya broarna. Genom att driva ned pålar i leran gjordes marken stabil och redo för kommande arbeten.