Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nynäsbanan

Nynäsbanan mellan Stockholms central och Nynäshamn går på en hög bank i den dalgång där Vegastaden ska växa fram. Runt järnvägen finns gammal igenvuxen åkermark. Järnvägen utgör en kraftig barriär mellan den västra och östra delen av området. I den norra delen finns en smal gångtunnel under järnvägen. I väster ligger ett skogsområde med inslag av skyddsvärda biotoper som sumpskog och hällmark. Här finns också ett naturområde med så kallade jättegrytor som är mycket värdefulla. I områdets södra delar finns en grund, vassrik och svårtillgänglig sjö/våtmark som är fördröjningsmagasin för vattenflödet norrut till Drevviken. I öster gränsar området till ett befintligt villaområde.
Läs mer om projektet Nynäsbanan