Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny cirka 1 km lång gång- och cykelväg genom Nysättra i Norrtälje kommun.

Trafikmängderna varierar under året men är störst under sommarhalvåret. Vägen saknar idag separering mellan trafikslagen och trafiksäkerheten är bristfällig för oskyddade trafikanter.

Projektets syfte är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten längs med och över väg 1148 för i första hand oskyddade trafikanter. Bygget av gång- och cykelvägen innebär en förutsättning för hållbara resor i framtiden med förbättrad framkomlighet för cyklister och gående.

Projektets mål

• Möjliggöra för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert sätt ta sig till och från lokala målpunkter.
• Åtgärderna ska även verka för en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för övriga trafikantgrupper.

Gång- och cykelvägens placering

Vi har under januari 2018 beslutat att den västra sidan är den mest fördelaktiga placeringen av gång- och cykelvägen. Detta utifrån förutsättningar i projekteringen, information från samråd och inkomna synpunkter. Beslutet är en samlad bedömning utifrån byggnadstekniska förhållanden vid Nysättraån och målpunkter i Nysättra. Vi planerar för en sammanhängande gång- och cykelväg längs med en sida av väg 1148.

Allmänhetens granskning

Under hösten 2018 har vi arbetat vidare med vägplanen som kommer finnas tillgänglig för granskning tidigast under vintern 2019/2020. 

När datum för granskning är bestämt kommer vi bjuda in till detta via:

  • kungörelse i minst en dagstidning.
  • kungörelse i rekommenderat brev till de som är särskillt berörda av projektet
  • kungörelse via vanligt brev till övriga som kan vara berörda av vägplanen
  • information här på webbplatsen.

Vid granskning har allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på vägplanen. Alla inkomna yttranden kommer därefter att samanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.