Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 226, Huddingevägen, gång- och cykelväg och kollektivtrafikåtgärder

Trafikverket planerar att förbättra gång- och cykelvägen och bygga kollektivtrafikkörfält längs väg 226, mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen.

Vi planerar att utföra åtgärder längs väg 226, Huddingevägen mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen. På så sätt förbättrar vi säkerheten för oskyddade trafikanter och även framkomligheten för kollektivtrafiken.

Gång- och cykelväg:

Vi planerar att bredda den befintliga gång- och cykelvägen, i norrgående riktning.

Kollektivtrafikkörfält:

Vi planerar för ett separat kollektivtrafikkörfält i norrgående riktning. På så sätt förbättrar vi framkomligheten för kollektivtrafiken. Dessa åtgärder är en del av ett större arbete där vi satsar på stombussarna. Det är en viktig del i att utveckla kollektivtrafiken i en snabbt växande Stockholmsregion.

 

Vi kommer att utföra alla arbeten på befintlig väg, vilket innebär att vi inte kommer att påverka omgivande miljö.