Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Huddingevägen sedd från norr.

Nu höjer vi säkerheten mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen.

Väg 226, Huddingevägen, ökad säkerhet mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen

Vi ska förbättra säkerheten längs med Huddingevägen, mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen. Syftet är att öka säkerheten för alla trafikanter och förbättra bussarnas punktlighet.

Vi kommer bland annat att bygga en ny gång- och cykelväg, ett särskilt körfält för bussar och en tydligare och säkrare mittbarriär.

Arbetet fortsätter under hösten

Vi arbetar för att påverka trafiken så litet som möjligt under byggtiden och kommer att hålla båda körfälten öppna i vardera riktningen dagtid, under hela byggperioden. Vi räknar med att vara klara runt årsskiftet 2021/2022. När vi genomför eventuella nattarbeten så kommer vi att informera dig som bor nära. 

Avstängd gång- och cykelväg

Den 25 augusti justerade vi omledningsvägarna längs Huddingevägen norrut för trafik, samt in- och utfarter till Älgskyttevägen.Cyklister och gångtrafikanter leds om enligt kartan nedan. Följ den streckade linjen. 

omledning-210825.jpg
Kartan visar omledningsvägarna för cyklister och gångtrafikanter från och med den 25 augusti.
Klicka här för en större karta (pdf)

Detta gör vi

  • Bygger ny gång- och cykelväg i den norrgående riktningen.
  • Bygger nytt körfält för bussar i den norrgående riktningen. 
  • Placerar betongblock och belysningsstolpar i mitten av vägbanan, för att öka säkerheten och minska spring över vägen.
  • Förbättrar de två busshållplatserna på sträckan och höjer säkerheten för resenärerna. Det ska vara smidigt för alla att kliva av och på bussen. Själva hållplatsernas yta kommer att vara längre. 
  • Stänger utfarterna till Huddingevägen vid Älgskyttevägen och den parallella Huddingevägen (lilla eller gamla Huddingevägen). Vi har tidigare kallat den Gymnasievägen men det är alltså den parallella Huddingevägen vi menar. 

Ökad säkerhet med betongbarriär

Det sker en hel del olyckor längs den här sträckan och vi behöver öka säkerheten. Bland annat vill vi förhindra att personer springer över vägen. Därför bygger vi en betongbarriär i mitten av vägen. Barriären har två syften. Dels ska den säkerställa att fordon i olika körriktningar säkert skiljs åt. Dels är den avsedd att förhindra gångtrafikanter från att springa över vägen. Det är viktigt att gångtrafikanter använder de övergångställen som finns vid korsningarna. Vi tar också bort två farliga in- och utfarter till Huddingevägen och förstärker skyddet för dig som cyklar och går.

Skiljeremsa mellan gång- och cykelvägen och biltrafiken

Utrymmet längs med Huddingevägen där vi nu genomför vårt förbättringsarbete är begränsat. Vi kommer främst att optimera den yta som finns för att öka säkerheten och framkomligheten för bussar. Den östra cykelbanan kommer att vara dubbelriktad med egna körfält i vardera riktningen. Gång- och cykelvägen kommer att vara separerad från fordonstrafiken med en så kallad skiljeremsa. Den här skiljeremsan består av en upphöjd stenbelagtd trottoar som är 80 cm bred. Den kommer också att fungera som snöupplag vid lättare snöfall. 

Stombussar

Vi planerar för ett separat körfält för bussar i den norrgående riktningen. På så sätt bidrar vi till att bussarna går i tid. Det här arbetet är en del av en större satsning på så kallade stombussar i Stockholm. 

Här kan du läsa mer om stombussar på trafikverket.se

Skiss över förändringar i vägbanan

trafikskiss-750-webb.jpg

Från vänster till höger ser du: befintligt bullerplank, gång- och cykelvägen, biltrafik i två filer i södergående riktningen, mittbarriär i betong, biltrafik i norrgående riktningen, vip-fil för bussar i norrgående riktningen, en bredare gång- och cykelväg och ett bullerplank.