Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Huddingevägen sedd från norr.

Nu höjer vi säkerheten mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen.

Väg 226, Huddingevägen, ökad säkerhet mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen

Vi ska förbättra säkerheten längs med Huddingevägen, mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen. Bland annat bygger vi en ny gång- och cykelväg, ett nytt busskörfält och en tydligare barriär i mitten av vägbanan.

Det har skett olyckor på den här sträckan och vi behöver öka säkerheten. Bland annat vill vi förhindra spring över vägen. Därför kommer vi att placera betongblock i mitten av vägbanan.

Vi förstärker även skyddet för dig som cyklar och går och bygger om den norrgående gång- och cykelvägen. 

Vi börjar bygga i höst 2020

Vi arbetar för att påverka trafiken så litet som möjligt under byggtiden och kommer att hålla båda körfälten öppna i vardera riktningen under hela byggperioden. Vi räknar med att vara klara runt årsskiftet 2021/2022. 

Detta gör vi

  • Bygger ny gång- och cykelväg i den norrgående riktningen.
  • Bygger nytt körfält för bussar i den norrgående riktningen.
  • Placerar betongblock och belysningsstolpar i mitten av vägbanan, för att öka säkerheten och minska spring över vägen.
  • Förbättrar de två busshållplatserna på sträckan och höjer säkerheten för resenärerna. Det ska vara smidigt för alla att kliva av och på bussen.

Stombussar

Vi planerar för ett separat körfält för bussar i den norrgående riktningen. På så sätt bidrar vi till att bussarna går i tid. Det här arbetet är en del av en större satsning på så kallade stombussar i Stockholm. 

Här kan du läsa mer om stombussar på trafikverket.se

Skiss över förändringar i vägbanan

trafikskiss-750-webb.jpg

Från vänster till höger ser du: bullerplank, gång- och cykelvägen, biltrafik i två filer i södergående riktningen, mittbarriär i betong, biltrafik i norrgående riktningen, vip-fil för bussar i norrgående riktningen, en bredare gång- och cykelväg och ett bullerplank.