Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cyklister på vägen

Här bygger vi en gång- och cykelväg.

Väg 226, Tumba-Tullinge

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs med väg 226 Huddingevägen, mellan Skyttbrink och Tullinge station. Syftet är att förbättra säkerheten för dig som går och cyklar. Vi förstärker även skyddsräcket vid Tullingesjön.

Arbetet fortsätter under hösten

Projektet har stött på en del utmaningar med bland annat, vägens beläggning, oförutsedda ledningar och berg under vägen. Därför kan vi inte säga exakt när vi blir klara. Vi planerade för att kunna upphöra med skytteltrafiken innan sommaren, men nu ser vi att vi behöver störa trafiken även i höst. Vi räknar med att vara klara innan årskiftet.

Vi förstår att trafiksituationen skapar en del frustration hos dig som köar längs med Huddingevägen. Vi jobbar så intensivt som vi bara kan för att bli klara så fort som möjligt. Vi arbetar i sektioner längs vägen med 150 meter i taget och stänger av ett körfält under vissa perioder. På de platser där det är möjligt arbetar vi dygnet runt.

Asfaltering pågår

Vi har nu asfalterat delar av den nya gång- och cykelvägen och delar av bilvägen. Senare i höst kommer vi att asfaltera resterande sträckor. 

Pågående trafikförändringar

  • Endast ett körfält är öppet. Vi släpper fram trafiken från ett håll i taget med hjälp av signalreglering. Signalreglering innebär att vi anpassar signalerna efter hur långa köerna är. 
  • Gångtrafikanter hänvisas till alternativ väg. Följ skyltningen. Cykeltrafikanter ska precis som tidigare cykla på vägen.

Så fungerar skytteltrafiken

Vi släpper fram trafiken från ett håll i taget med hjälp av anpassad styrning av trafiksignalerna. Det vill säga vi anpassar signalerna till trafiken. Med hjälp av trafiksignaler och sensorer som känner av trafikmängden, kan vi skapa ett jämnare trafikflöde.

Alternativa vägar finns inte

Vi är medvetna om att den här sträckan mellan Tumba och Tullinge är hårt belastad och att det kommer att uppstå långa köer under de perioder då vi stänger av ett körfält. Därför har vi undersökt möjligheterna att leda om trafiken. Tyvärr finns det inga realistiska alternativ. Vill du veta mer eller om du har frågor, läs gärna de frågor och svar som vi publicerar här på trafikverket.se. 
Frågor och svar

Karta som visar arbetsområdet

Översiktskarta över nya sträckan

Ny gång- och cykelväg

Vi kommer att bygga en helt ny gång- och cykelväg längs sträckan Skyttbrink-Tullinge station. Syftet är att skapa en sammanhållen gång- och cykelväg mellan Tumba och Tullinge och öka säkerheten för dig som trafikant. För att få plats med den nya gång- och cykelvägen kommer vi att leda den över järnvägen via en ny bro.

Vi monterar ett nytt skyddsräcke vid vattent längs vägen mellan Skyttbrink och Tullinge. Anledningen är att vi behöver förstärka skyddet inom vattenskyddsområdet för att undvika spridning av föroreningar från en eventuell skada eller olycka på vägen.

Så påverkas du som reser med bil och cykel

Under arbetets gång behöver vi stänga av ett körfält. Trafiken kommer att regleras med hjälp av trafiksignaler. Det kommer därför att ta längre tid än vanligt att passera området, särskilt under rusningstrafik eftersom det kommer att bildas köer. Det är viktigt att vi reglerar trafiken för att skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar på vägen och ökad säkerhet för dig som trafikant. Om du behöver ta dig fram till fots så följ skyltningen. Vi kommer att leda om gångtrafikanter under hela byggperioden. 

Så påverkas du som bor nära

För dig som bor nära kan det finnas risk för buller under vissa korta perioder. Om vårt arbete medför bullernivåer över tillåtna gränsvärden, så kommer vi att informera dig i förväg. På de platser där det är möjligt, kommer vi att arbeta dygnet runt. Anledningen är att vi vill bli klara så snabbt som möjligt. Var ute i god tid när du ska ta dig till och från ditt hem eller arbetsplats.

Så påverkas bussresenärer

Även bussarna påverkas av arbetet längs vägen eftersom det kommer att bildas köer. För dig som reser med buss kommer en ersättningsbuss trafikera sträckan Tullinge station-Tumba station på vardagar under rusningstid. Bussen ersätter då ordinarie bussar på sträckan. För information om bussarnas förändringar använd sl.se eller ring SL:s kundtjänst som har öppet dygnet runt, alla dagar. Telefon 08-600 10 00.

Vägplanen

I vägplanen presenterar vi hur gång- och cykelvägen ska byggas längs med väg 226 och hur hus anslutningar och korsningar kommer att se ut. 

Läs vägplanen här på trafikverket.se, under dokument

Flygbild över vattenområdet

Flygfoto över vattenområdet