Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister på vägen. Foto

Väg 226, Tumba-Tullinge

Vi har byggt en ny gång- och cykelväg längs med väg 226 Huddingevägen, mellan Skyttbrink och Tullinge station. Säkerheten har förbättrats för dig som går och cyklar och vi har förstärkt skyddsräcket vid Tullingesjön.

Arbetet är nu avslutat, webbinformationen tas bort

Vi har avslutat arbetet med den nya gång- och cykelvägen längs med Huddingevägen. Den här webben kommer därför att tas bort den 1 september, 2020. 

Ny gång- och cykelväg klar

Vi har byggt en helt ny gång- och cykelväg längs sträckan Skyttbrink-Tullinge station inklusive en bro över järnvägen. Syftet har varit att skapa en sammanhållen gång- och cykelväg mellan Tumba och Tullinge och öka säkerheten för dig som trafikant.

Vi har också byggt ett nytt skyddsräcke både mot vattnet och på vissa platser även mot järnvägen. Vi behövde förstärka skyddet inom vattenskyddsområdet för att undvika spridning av föroreningar från en eventuell skada eller olycka på vägen och till vattnet.

Tack alla bilister

Tack för ditt tålamod under byggperioden och för att du visat hänsyn och tagit det lugnt vid vår byggarbetsplats. 

Så hanterar vi klotter på väggarna

Vi har fått in några frågor om det klotter som tyvärr finns på väggarna längs med Huddingevägen mellan Tumba och Tullinge. När vi rustar och bygger nya vägar anpassar vi särskilt utsatta ytor för att förhindra klotter. Vi bygger ytor som inte lockar till klotter. Men det går aldrig att undvika helt.

På just den här sträckan har vi byggt en vägg som inte är helt slät och som är behandlad med klotterskydd, för att den ska vara mindre inbjudande. Med tiden kommer vi även att plantera växter här för att de ska växa och så småningom täcka väggen.

När en vägg som vi ansvarar för täcks med klotter så är det också vårt ansvar att sanera och det kommer att ske även här längs Huddingevägen.

Karta som visar sträckan

Översiktskarta över nya sträckan

 

Arbetsplatsen vid Hamringevägen

Vi kommer att rensa och städa platsen där vi har haft vårt arbetsmaterial och våra arbetsbodar. Det blir klart under våren. Platsen ligger vid Hamringevägen.