Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gång- och cykelstråket mellan Tumba-Tullinge klart

Nu är den sista sträckan av gång- och cykelvägen mellan Tullinge och Tumba färdigställd. Det färdigställda gång- och cykelstråket är 2,4 kilometer långt och går mellan Skyttbrinks industriområde och Tullinge station.

Trafikverket satsar på gång- och cykelvägar för att öka trafiksäkerheten och för att skapa smidiga vägar för gående och cyklister. 2018-2022 planeras en utbyggnad av ytterligare 150 km regionala cykelstråk i länet.

Det så kallade Tumbastråket längs Huddingevägen är ett viktigt regionalt cykelstråk för arbetspendlare med målpunkt i Tumba, Flemingsberg, Huddinge och Stockholm. Målet är att gående och cyklister på sikt skall kunna använda sig av gång- och cykelbanor hela vägen mellan Södertälje och Södermalm.

Den nya gång- och cykelvägen ska göra det säkrare, tryggare och smidigare att gå och cykla.

Genom sin lättillgänglighet och relativt höga hastighet på korta och medellånga avstånd i stadsmiljöer är cykeltrafiken ett komplement till kollektivtrafiken.

Flera nya gång- och cykelvägar byggs och planeras därför i Stockholmsområdet för att öka säkerheten och skapa en tryggare och smidigare väg för gående och cyklister. De nya gång- och cykelvägarna ska bättre knyta ihop målpunkter som skolor, arbetsplatser, livsmedelsbutiker, hållplatser och centrum.

Fler gång- och cykelvägar i Stockholm

Andra gång- och cykelvägar i länet som byggs just nu är cykelvägen längs väg 646, Gustavsberg-Ingarö, och cykelvägen som kommer gå längs väg 274/667 Ältastråket, som är en del av cykelsatsning Södertörn.