Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Huddingevägen, sedd från Flemingsbergs station. Foto

Huddingevägen, sedd från Flemingsbergs station.

Väg 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan

Vi planerar att förbättra Huddingevägen i området mellan Pålamalm och Södertörns högskola. Det handlar om infarten vid Riksten, en ny trafikplats vid högskolan och en gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Det ska bli lättare för dig som kör bil eller cyklar att ta sig fram på sträckan. Vi höjer också säkerheten längs vägen.  

Ändring av vägplanen 

Under 2020 har vi genomfört ett förberedande arbete med fördjupade undersökningar i de områden där vi planerar att bygga om. Arbetet visade att vi behöver göra vissa förändringar i vägplanen.

Vi går därför inte vidare med förslaget som vi presenterade i ett samråd sommaren 2020 eftersom våra undersökningar har visat att det inte är den bästa lösningen.

Vi jobbar vidare med ett nytt förslag på ändringar och återkommer när det är klart. Då kan vi visa vilka delar i vägplanen som behöver förändras. Ändringarna kommer att gå ut på samråd till de personer som är särskilt berörda.

Vägplanen vann laga kraft den 29 oktober 2020. Det är denna vägplan som vi nu justerar för att få fram den bästa lösningen.

Läs mer om detta under Nyheter

Om vägplanen

Vägplanen är uppdelad i tre delar: Infart Riksten, trafikplats Högskolan och gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen. Här kan du läsa om de olika delarna i korthet.

Infart Riksten

I vägplanen föreslår vi en ny väg som ska gå från väg 226, Huddingevägen, via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn, för att slutligen kopplas ihop med väg 571 Pålamalmsvägen.

Trafikplats Högskolan

Vi föreslår en ny trafikplats på väg 226 Huddingevägen i höjd med Södertörns högskola. Den kommunala förbindelsen som då kan skapas mellan Alfred Nobels allé och Björnkullavägen binder ihop västra och östra sidan av Flemingsberg med Flemingsbergsdalen. I området finns både arbetsplatser och verksamheter. Det planeras dessutom bostäder och handel.

Gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen

Den nya gång- och cykelvägen mellan Flaggplan och Hälsovägen har varit ett viktigt mål med tanke på utbyggnaden av det regionala cykelnätet.

I filmen om hur vi planerar att bygga Väg 226/571 Pålamalmsvägen - trafikplats Högskolan finns inte gång- och cykelstråket mellan Flaggplan och Hälsovägen med. Filmen publicerades innan det var aktuellt att gå vidare med planeringen av en gång- och cykelväg.