Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Huddingevägen, sedd från Flemingsbergs station. Foto

Huddingevägen, sedd från Flemingsbergs station.

Väg 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan

Vi planerar att förbättra Huddingevägen i området mellan Pålamalm och högskolan. Det handlar om infarten vid Riksten, en ny trafikplats vid högskolan och en gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Ändring av vägplanen 

Under 2020 har vi genomfört ett förberedande arbete med fördjupade undersökningar i områdena där vi planerar att bygga om. Vi kallar det för projektering. Vårt arbete visar att vi behöver göra vissa förändringar i vägplanen. Nu presenterar vi våra förslag och ordnar ett samråd. Läs mer om detta under Nyheter och tyck till om våra förslag. Du är välkommen med dina synpunkter fram till den 30 augusti, 2020.  

Vägplanen är överklagad

Beslutet om att fastställa vägplanen för väg 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats högskolan, har överklagats. Det är nu Regeringen som bedömder och fattar beslut om hur vi går vidare. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innna vi får ett svar från Regeringen. Vägplanen fastställdes av avdelningen för planprövning på Trafikverket den 8 januari, 2020.  

Om vägplanen

Vägplanen är uppdelad i tre delar: Infart Riksten, trafikplats högskolan och gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen. Här kan du läsa om de olika delarna i korthet. Vill du veta mer så hittar du information under fliken "Läs mer om projektet".

Infart Riksten

I vägplanen föreslår vi en ny väg som ska gå från väg 226, Huddingevägen, via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn, för att slutligen kopplas ihop med väg 571 Pålamalmsvägen. Det är en första del av Förbifart Tullinge och den kallas för Infart Riksten.

Trafikplats vid Södertörns högskola

I vägplanen föreslår vi en ny trafikplats på väg 226 Huddingevägen i höjd med Södertörns högskola. Den kommunala förbindelsen som då kan skapas mellan Alfred Nobels allé och Björnkullavägen binder ihop västra och östra sidan av Flemingsberg med Flemingsbergsdalen, där både arbetsplatser och verksamheter finns i dag. Där planeras dessutom bostäder och handel.

Gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen

Den nya gång- och cykelvägen har varit ett viktigt mål i arbetet som vi inte har lyckats lösa tidigare på grund av intrång på känslig mark. Den förra samrådshandlingen innehöll därför inget regionalt cykelstråk. Men i och med åtgärdsvalsstudien fick vi möjlighet att hitta plats för en ny gång- och cykelväg.

I filmen om hur vi planerar att bygga Väg 226/571 Pålamalmsvägen - trafikplats Högskolan finns inte gång- och cykelstråket mellan Flaggplan och Hälsovägen med. Filmen publicerades innan det var aktuellt att gå vidare med planeringen av en gång- och cykelväg.