Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild över Huddingevägen, söder om Flemingsbergs station

Bild över Huddingevägen, söder om Flemingsbergs station

Väg 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan

Vi planerar för åtgärder i området mellan Pålamalm och högskolan, i Huddinge och Botkyrka kommuner. Vägplanen består av tre delar: infart Riksten, trafikplats Högskolan samt ett gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Vägplanen är uppdelad i tre delar: Infart Riksten, Trafikplats Högskolan och gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen. Nedanför beskrivs dessa delar i korthet. Vill du läsa mer så hittar du information under fliken "Läs mer om projektet".

Infart Riksten

I vägplanen föreslår vi en ny väg som ska gå från väg 226, Huddingevägen, via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn, för att slutligen kopplas ihop med väg 571 Pålamalmsvägen. Det är en första del av Förbifart Tullinge och den kallas för Infart Riksten.

Trafikplats vid Södertörns Högskola

I vägplanen föreslår vi en ny trafikplats på väg 226 Huddingevägen i höjd med Södertörns högskola. Den kommunala förbindelsen som då kan skapas mellan Alfred Nobels allé och Björnkullavägen binder ihop västra och östra sidan av Flemingsberg med Flemingsbergsdalen, där både arbetsplatser och verksamheter finns i dag. Där planeras dessutom bostäder och handel.

Gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen

Den nya gång- och cykelvägen har varit ett viktigt mål i arbetet som vi inte har lyckats lösa tidigare på grund av intrång på känslig mark. Den förra samrådshandlingen innehöll därför inget regionalt cykelstråk. Men i och med åtgärdsvalsstudien fick vi möjlighet att hitta plats för en ny gång- och cykelväg.

* I filmen om hur vi planerar att bygga Väg 226/571 Pålamalmsvägen - trafikplats Högskolan finns inte gång- och cykelstråket mellan Flaggplan och Hälsovägen med. Filmen publicerades innan det var aktuellt att gå vidare med planeringen av en gång- och cykelväg.