Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny placering för rondellen visas i grått.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ändring av vägplanen för ombyggnad av väg 226/571 Pålamalmsvägen

Vi planerar att förbättra Huddingevägen i området mellan Pålamalm och högskolan. Det handlar om infarten vid Riksten, en ny trafikplats vid högskolan och en gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Under 2020 har vi genomfört ett förberedande arbete med fördjupade undersökningar i områdena där vi planerar att bygga om. Vi kallar det projektering. Vårt arbete visar att vi behöver göra vissa förändringar i vägplanen.

Den största förändringen handlar om att flytta den planerade cirkulationsplatsen, alltså rondellen, som ska ansluta till Pålamalmsvägen. Genom att flytta cirkulationen cirka 150 meter norrut undviker vi eventuella skador på järnvägstunneln.

Vi föreslår också en del förändringar i behovet av mark för slänter och diken samt arbetsområden.

Läs mer om detaljerna i vårt samrådsunderlag på sidan Dokument här på webben. 
Till samrådsunderlaget 

Dina synpunkter är viktiga

Eftersom vi gjort förändringar i vägplanen ordnar vi nu ett nytt samråd för att fånga upp dina synpunkter. Vi har också kontakt med kommunerna Botkyrka och Huddinge samt berörda organisationer. Senast den 30 augusti vill vi ha ditt svar. Dina åsikter är viktiga för oss och bidrar till den fortsatta planeringen. 

Så lämnar du synpunkter

Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast 2020-08-30. Synpunkter skickas till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2020/64768.

Vad händer sen?

Efter det här samrådet arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Därefter begär vi länsstyrelsens ställningstagande om ändringen innebär betydande miljöpåverkan.

Den tidigare vägplanen är överklagad

I januari 2020 fastställdes vägplanen av Trafikverkets avdelning för planprövning. Sen dess har den överklagats. Det är nu Regeringen som fattar beslut om hur vi går vidare. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan vi får ett svar från Regeringen.

Om vägplanen

Vägplanen består av tre delar: Infart Riksten, trafikplats högskolan och gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen. Här kan du läsa om de olika delarna i korthet. Vill du veta mer så hittar du information under fliken Läs mer om projektet.