Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 257 Slingerbulten

Den så kallade Slingerbulten, vägen mellan Rosenhill och Tungelsta, är en populär men olycksdrabbad sträcka, särskilt för motorcyklister. Därför har Trafikverket genomfört ett antal trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan.

Väg 257 från Rosenhill med anslutning till väg 225 i väster fram till tätortsgränsen i Tungelsta i öster, är mer olycksdrabbad än andra liknande vägar i Stockholms län. Under perioden 2014 - 2018 har 95 olyckor med personskador rapporterats. I ungefär hälften av olyckorna var motorcyklister inblandade. Av de 108 personer som sammantaget skadats i olyckorna har fem omkommit och nio skadats allvarligt. Samtliga omkomna var motorcyklister.

I de studier och analyser som gjorts har fokus varit på motorcyklister och möjligheterna att förbättra trafiksäkerheten och med det minska antalet olyckor. Den aktuella sträckan är cirka 15 km lång. Produktion har skett på flera ställen samtidigt och allt beräknas vara klart år 2020.

Hastighetsgränserna har sänkts från 70 till 60 km/h på delar av sträckan och det mesta av arbetet är genomfört.

Åtgärder

Åtgärderna fokuserar på ytterkurvor men enklare åtgärder har vidtagits i innerkurvor.

 • Asfaltering i innerkurva (stödremsmaterial utbytt)
 • Förstärkt linjemarkering i innerkurvor
 • Asfaltering vid infarter
 • Reflexstolpar
 • Motorcykelräcke med underkörningsskydd
 • Betongräcken (kohlswa) har tagits bort
 • Träd inom skyddszon har fällts
 • Dikesbrunnar har övertäckts
 • Skyltar, stolpar har bytts ut mot mer påkörningsvänliga stolpar
 • Siktröjning är genomförd
 • Trafikfarliga sidoytor som används som parkeringar har tagits bort

Arbetet

Arbeten har genomförts längs hela väg 257 från Rosenhill till Sorundavägen och Tungelsta. Och nu är arbetet klart förutom en del återstående efterarbeten.

Hänsyn till natur och kultur

runsten_750x230.jpg

Vägen är utpekad som en kulturväg av Trafikverket. Det betyder att den har ett högt kultur-historiskt värde. Förhistoriska gravar, milstenar, en runsten och en fornborg finns längs sträckan, liksom berg med mossor och lavar med höga naturvärden. Dessa värden ska inte påverkas negativt utan, om möjligt, stärkas.