Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 257 Slingerbulten

Den så kallade Slingerbulten, vägen mellan Rosenhill och Tungelsta, är en populär men olycksdrabbad sträcka, särskilt för motorcyklister. Därför genomför Trafikverket nu ett antal trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan.

Väg 257 från Rosenhill med anslutning till väg 225 i väster fram till tätortsgränsen i Tungelsta i öster, är mer olycksdrabbad än andra liknande vägar i Stockholms län. Under perioden 2014 - 2018 har 95 olyckor med personskador rapporterats. I ungefär hälften av olyckorna var motorcyklister inblandade. Av de 108 personer som sammantaget skadats i olyckorna har fem omkommit och nio skadats allvarligt. Samtliga omkomna var motorcyklister.

I de studier och analyser som gjorts har fokus varit på motorcyklister och möjligheterna att förbättra trafiksäkerheten och med det minska antalet olyckor. Den aktuella sträckan är cirka 15 km lång. Produktion kommer att ske på flera ställen samtidigt och allt beräknas vara klart år 2020.

Hastighetsgränserna har redan sänkts från 70 till 60 km/h på delar av sträckan och arbetet med olika åtgärder startade i september 2019.

Åtgärder

Åtgärderna ska fokusera på ytterkurvor men enklare åtgärder kan även vidtas i innerkurvor.

 • Asfaltering i innerkurva (byter stödremsmaterial)
 • Förstärkt linjemarkering i innerkurvor
 • Asfaltering vid infarter
 • Reflexstolpar
 • Motorcykelräcke med underkörningsskydd
 • Rivning av betongräcken (kohlswa)
 • Fällning av träd inom skyddszon
 • Överdäckning av dikesbrunnar
 • Skyltar, stolpar byts ut mot mer påkörningsvänliga stolpar
 • Siktröjning (görs med avvägning)
 • Ta bort trafikfarliga sidoytor som används som parkeringar

Pågående arbeten

I Tungelsta är arbetet i full gång liksom längs hela väg 257 från Rosenhill till Sorundavägen. Arbetet fortlöper enligt tidplan och beräknas vara klart under december månad. De mesta av arbetet utförs nattetid för att minimera trafikpåverkan.

Hänsyn till natur och kultur

runsten_750x230.jpg

Vägen är utpekad som en kulturväg av Trafikverket. Det betyder att den har ett högt kultur-historiskt värde. Förhistoriska gravar, milstenar, en runsten och en fornborg finns längs sträckan, liksom berg med mossor och lavar med höga naturvärden. Dessa värden ska inte påverkas negativt utan, om möjligt, stärkas.