Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärder 2021

Vi har haft en paus i vår planering av Tungelstavägen. Syftet har varit att se över de förändringar som vi tidigare föreslagit och få ner kostnaderna. Det har resulterat i att vi behåller de lösningar som vi ser har störst nytta för säkerheten.

Vi genomför följande som planerat: 

Säkrare övergångsställe för cyklister och gångtrafikanter vid Tungelsta skola

(Tidigare åtgärd nr 3: korsning i plan för gående och cyklister vid Tungelsta skola.)

Vi planerar för en ny och säkrare övergång över Tungelstavägen, vid Tungelsta skola. På vägen ska vi göra ett slags farthinder, för att påverka trafikanter att sänka hastigheten. Hastighetsbegränsningen är 30 kilometer i timmen förbi skolan.

Säkrare korsning vid ICA/Parkvägen

(Tidiagere åtgärd nr. 4: signalreglerad trevägskorsning med vänstersvängskörfält vid ICA/Parkvägen.)

Vi planerar att bygga en säkrare korsning vid ICA/Parkväg. Det innebär nya trafikljus, en trevägskorsning och ett vänstersvängskörfält på Tungelstavägen för bilar som ska svänga in på Parkvägen.

Säkrare korsning vid Mulstavägen

(Tidigare åtgärd nr 5: Fyrvägskorsning med vänstersvängskörfält vid Mulstavägen.)

Vi föreslår att korsningen vid Mulstavägen, som idag är en femvägskorsning, byggs om till en fyrvägskorsning. Det innebär att Lyngstavägen och Glasbergavägen får en gemensam in- och utfart på Tungelstavägen. Vi breddar Tungelstavägen och anlägger ett vänstersvängskörfält för trafik som ska svänga in på Mulstavägen.

Inget nytt samråd 

Vi kommer inte gå ut på nytt samråd eftersom vi inte kommer att ändra de lösningar som vi planerar att genomföra. 

Vi planerar för en byggstart 2022-2023. Arbetet är klart 2023-2024.