Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd 2020

Mellan 20 maj och 30 juni genomförde vi samråd, en period i vår planering där du som trafikant och boende i området har kunnat tycka till om de förslag som vi tagit fram. Nu är samrådsperioden avslutad och vi tackar för alla inkomna synpunkter.

Vanligtvis ordnar vi ett så kallat öppet hus dit vi bjuder in dig som bor eller driver en verksamhet i området. Då presenterar vi förslagen som vi arbetat fram och lyssnar på dina reaktioner och synpunkter. I och med Covid -19 har vi inte kunnat ordna ett fysiskt möte i Västerhaninge. Istället informerade vi dig på fler andra sätt under samrådsperioden.   

Vi bjöd in till en digital videopresentation

Vi spelade in vår presentation av de åtta olika åtgärderna som vi planerar för Tungelstavägen. Du kunde då lyssna på vår projektledare Elisabeth Rydén som berättade om vår planering och hur vi tagit fram förlagen för ombyggnation. 

Interaktiv karta

Vi presenterade också varje förslag till ombyggnad i den här kartan. Klicka på ikonerna markerade med ”i” och läs mer om varje åtgärd. Kartan bygger på innehåll från vår samrådshandling där vi presenterar våra förslag. Du kan se hela sträckan i satellit- eller kartvy och zooma in.
Till kartan

interaktiv-karta-skarmdump-500-bred-webb.jpg

Till kartan

Samrådshandlingen fanns tillgänglig:

  • Under dokument här på webben. Gå till dokument här
  • Fysiskt i Haninge kommunhus, Rudsjöterassen 2, Handen
  • Fysiskt på Trafikverkets kontor, Solna strandväg, 98, Sundbyberg

När din mark påverkas av vårt arbete

Vi har erbjudit separata möten med de personer vars mark påverkas av vårt arbete. Om du är en av dessa personer så ska du ha fått ett brev direkt i brevlådan.  

Om samrådsprocessen

Om du bor eller arbetar i närheten av Tungelstavägen, eller bedriver verksamhet där, så kan det vara intressant att veta hur vägen kommer att förändras.

En av de viktigaste delarna i Trafikverkets planering är samråd, det vill säga dialogen med boende i området, övrig berörd allmänhet, organisationer, kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter.

Formerna för samråden kan vara öppna eller enskilda möten, särskilda möten med berörda markägare, öppet hus eller seminarier, men syftet är alltid detsamma: att informera och skapa ett utbyte av synpunkter och kunskap som leder till dialog.

Samarbetet med Haninge kommun

Att bygga om en väg kräver lång planering och det är alltid en tidskrävande process som är viktig för att allt ska bli så bra som möjligt. Under vårt planeringsarbete så har vi haft ett tätt samarbete med Haninge kommun. 

En viktig del i den demokratiska processen

Vi försöker skapa oss en god uppfattning om vilka intressen som finns och var det kan finnas, samt vilka värden och kvaliteter som finns i området. Synpunkterna från samråden publiceras i en samrådsredogörelse där vi också redovisar vad vi gjort med anledning av synpunkterna.

Samråden är en viktig del av den demokratiska processen, men de spelar också en praktisk roll. Samråden öppnar för en dialog, där vi som planerar vägar får en möjlighet att ta del av den unika lokalkännedom som finns hos alla som bor och verkar i området där vi ska bygga om. Därför hoppas vi att många har tagit chansen att lyssna eller läsa mer om våra planer, och lämnat synpunkter.

Läs mer om planläggningsprocessen här

Påverka när du kan! 

Samråd med kommuner, länsstyrelse, andra myndigheter, organisationer, enskilda som särskilt berörs och berörd allmänhet sker kontinuerligt under hela planläggningsprocessen, fram till dess att vägplanen kungörs för granskning.