Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 259, Glömstavägen, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för om- och nybyggnad av regional gång- och cykelväg längs Glömstavägen i Huddinge kommun. Målet är att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Samråd 12 april - 11 maj 2021

Vi genomför ett samråd för nybyggnad för väg 259 Glömstavägen, gång- och cykelväg. Projektet arbetar nu med att ta fram en vägplan för de åtgärder som behövs för nybyggnad av en gång- och cykelväg längs med väg 259 på den norra sidan om vägen.

Samrådet pågår mellan den 12 april och 11 maj. Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande och granskning. Nu är vi i skede samrådshandling.

Vi kommer bland annat att informera om:

  • förslag till nybyggnad av gång- och cykelväg med dess anläggningar
  • förslag på förändringar av utfarter
  • förslagets miljökonsekvenser
  • vägplanens formella handläggning

Ta del av samrådsmaterialet

Under rådande omständigheter, då vi alla är påverkade av covid-19, kan vi tyvärr inte bjuda in till stora fysiska möten där många deltagare samlas. Om du är ägare till en fastighet där mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk ber vi dig att ta del av materialet digitalt eller hos Huddinge kommun, Kommunalvägen 28.

» Klicka här för att komma till samrådshandlingarna

Materialet finns tillgängligt under samrådsperioden, det vill säga från den 12 april till den 11 maj 2021.

Har du inte möjlighet att läsa handlingarna på hemsidan? Kontakta Hamid Ghasedi, projektledare, på telefon 010-124 41 99 eller e-post hamid.ghasedi@trafikverket.se

Vill du träffa eller prata med oss?

Trafikverket följer gällande lagkrav på att erbjuda samrådsmöte på orten för berörda fastighetsägare. Vi behöver anpassa samrådet utifrån rådande omständigheter och erbjuder därför i första hand digitala samrådsmöten via Skype där flera personer deltar samtidigt. Till dessa möten går det att ansluta via Skype och även via telefon.

Om du inte har möjlighet att delta i ett digitalt möte finns möjlighet att boka ett enskilt telefonmöte eller i sista hand ett enskilt fysiskt möte. Med tanke på rådande pandemiläge vill vi allra helst undvika fysiska möten. Om fysiska möten blir aktuellt följer vi rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Lokal för enskilt fysiskt möte är ej ännu bestämd.

  • Digitalt möte via Skype, 12 april kl. 18.00 (anmäl dig senast den 8 april)
  • Digitalt möte via Skype, 13 april kl. 18.00 (anmäl dig senast den 9 april)
  • Enskilda möten på telefon, 14 april kl. 10-19 (anmäl dig senast den 12 april)
  • Enskilda möten på telefon, 15 april kl. 10-19 (anmäl dig senast den 13 april)
  • Enskilda fysiska möten, 16 april kl. 16-19, lokal ej klar (anmäl dig senast den 12 april)

» Klicka här för att anmäla dig till något av våra samrådsmöten

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig om mötet av någon anledning behöver ombokas, samt för att kunna maila en länk till det digitala mötet.

Lämna dina synpunkter

Oavsett om du vill delta på något möte eller inte är du välkommen att lämna synpunkter skriftligt på samrådsmaterialet. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 11 maj på följande sätt:

Ange ärendenummer TRV 2016/63250 och eventuell fastighetsbeteckning om du skickar dina synpunkter med brev eller e-post. Vi behöver fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig med eventuella frågor vi har eller för att svara på dina frågor.

Vi ber dig att underrätta eventuell arrendator eller annan innehavare av nyttjanderätt om samrådsmötet, samt meddela Trafikverket om dessa.

Varmt välkommen att samråda med oss - dina synpunkter är viktiga!

Gång- och cykelvägen ska bidra till en ökning av cykelresor och möjliggöra vardagscykling mellan hem, skola och arbete. Sträckan för gång- och cykelvägen, från Björkhagsvägen till och med ca 50 meter efter Bergavägen, är cirka 2,5 km.

I dag finns det bitvis en gång- och cykelväg längs sträckan, det innebär att större delen av vägsträckan inte har separation mellan trafikslagen. När den nya kompletta gång- och cykelvägen är klar kommer den att fungera som en länk till och från lokala målpunkter och som regionalt cykelstråk utmed väg 259.

Väg 259 har restriktioner vilket innebär att inga vägarbete får utföras under dagen. All vägarbete på vägbanan kommer således att ske nattetid.

Gång- och cykelvägens placering och sträckning
Trafikverket har tagit beslut att bygga den nya gång- och cykelvägen på den norra sidan av väg 259 Glömstavägen vilket kommer innebära att vi behöver ta mark i anspråk. Längre fram i processen kommer vi att kontakta alla som eventuellt kommer att beröras av detta. Under samrådsperioden har du möjlighet att lämna dina synpunkter på samrådshandlingen.

Vill du läsa mer om hur vi planerar den nya gång- och cykelvägens placering och sträckning klicka här:  ”Gång- och cykelvägens placering och sträckning”.

Samråd på orten
Samråd på orten kommer att äga rum under våren 2021. Då får allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på vägplanen. När vi har bestämt datum för samrådet kommer inbjudan att ske via brev och annons samt med information här på projektets hemsida.