Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 259, Glömstavägen, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för om- och nybyggnad av regional gång- och cykelväg längs Glömstavägen i Huddinge kommun. Målet är att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelvägen ska bidra till en ökning av cykelresor och möjliggöra vardagscykling mellan hem, skola och arbete. Sträckan för gång- och cykelvägen, från Katrinebergsvägen fram till Gamla Stockholmsvägen, är cirka 2,7 km.

Idag finns det bitvis en gång- och cykelväg längs sträckan vilket innebär att större delen av vägsträckan inte har separation mellan trafikslagen. När den nya kompletta gång- och cykelvägen är klar kommer den att fungera som en länk till och från lokala målpunkter och som regionalt cykelstråk utmed väg 259.

Projektets mål
• att koppla ihop och höja standarden för regionala cykelstråk

• att bidra till en ökning av cykelresor och möjliggöra vardagscykling mellan hem, arbete och skola samt knutpunkter i kollektivtrafiken

• att åstadkomma teknisk lösning som möjliggör gång- och cykelkommunikationer på ett trafiksäkert sätt

• att göra det möjligt att gå och cykla säkert till lokala målpunkter

Gång- och cykelvägens placering och sträckning
Trafikverket har tagit beslut att bygga den nya gång- och cykelvägen på den norra sidan av väg 259 Glömstavägen och ansluta till befintlig gång- och cykelväg på den södra sidan via en passage i plan. Motiv till detta och fortsatt arbete kan läsas om via länken ”Gång- och cykelvägens placering och sträckning”, se navigering t h.

Samråd på orten
Samråd på orten kommer tidigast att äga rum under 2020. Då får allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på vägplanen. När vi har bestämt datum för samrådet kommer inbjudan att ske via brev och annons samt med information här på projektets hemsida.