Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gudöbroleden med Hanvikens busshållplats, sedd norrifrån. Foto.Vi ska bygga en säker passage för alla gång- och cykeltrafikanter. säker passage

Här planerar vi att bygga en säker passage för gång- och cykeltrafikanter.

Väg 260, Gudöbroleden, säker skolväg vid Skrubba Malmväg

Vi ska bygga en säker och trygg passage för barn och unga och busspendlare som ska ta sig över Gudöbroleden och Skrubba Malmväg.

Avslutat projekt

Vår planering för att bygga en passage vid busshållplatsen Hanviken på Gudöbroleden har avslutats. Den här webbsidan kommer att tas bort i augusti, 2021.

Vid hållplatsen Hanviken finns både en stor skola, Kunskapsskolan, och en infartsparkering. Platsen är en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken. Flera riskfyllda händelser har rapporterats in till Trafikverket om att elever springer över Gudöbroleden. Vägen är hårt trafikerad och många gång-trafikanter rör sig i området. Nu planerar vi att bygga en säker passage för alla.

Vad händer nu? 

Just nu undersöker vi olika alternativ för det som vi kallar en planskild passage, alltså en tunnel under vägarna eller en gångbro. Passagen ska upplevas som enkel att ta sig till, säker och trygg. Vi behöver ta hänsyn till en rad olika omständigheter som bergarter, kulturmiljö och trafikflöden. Allt det här diskuterar vi tillsammans med Tyresö kommun som vi har ett nära samarbete med.

I nästa steg kommer vi att ordna ett samråd där vi ber om synpunkter från allmänheten, skolor och berörda kommuner och myndigheter. Dessa synpunkter registrerar vi och tar med in i vårt fortsatta arbete.

Bakgrund

Vårt arbete ingår i en mer övergripande satsning som heter Barns säkra skolvägar. Trafikverket har utifrån de transportpolitiska målen och FN-konventionen om barns rättigheter, uppdraget att öka säkerheten och tillgängligheten för barn. Trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker av barn, ungdomar och vuxna. Barn ska kunna förflytta sig på egen hand, utan stöd av vuxna som följer med, eller skjutsar till och från skolan och aktiviteter.