Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gudöbroleden med Hanvikens busshållplats, sedd norrifrån. Foto.Vi ska bygga en säker passage för alla gång- och cykeltrafikanter. säker passage

Väg 260, Gudöbroleden, säker skolväg vid Skrubba Malmväg

Vi ser behovet av en säker och trygg korsning för barn och unga och busspendlare som ska ta sig över Gudöbroleden och Skrubba Malmväg.

Avslutat projekt

Vår planering för att bygga en passage vid busshållplatsen Hanviken på Gudöbroleden har avslutats. Den här webbsidan kommer att tas bort i oktober, 2021.

Varför avslutas arbetet? 

Vi är medvetna om att säkerheten vid korsningen Gudöbroleden-Skrubba Malmväg, nära Kunskapsskolan, behöver förbättras och att korsningen behöver byggas om. Under 2020-2021 har vi därför arbetet med olika förslag och fördjupat oss i möjliga lösningar och landat i två planskilda passager. Alltså tunnlar eller broar. En passage som korsar Gudöbroleden och en som korsar Skrubba Malmväg.

Vi ser att det krävs omfattande ombyggnationer. Eftersom vägens hastighet är så pass hög går det inte att hitta en helt säker lösning i samma plan, höjdnivå, som vägen. De enda trafiksäkra alternativen är att antingen bygga en bro över vägen eller en passage under vägen. Tyvärr har platsen ogynnsam terräng som leder till att det skulle bli mer kostsamt än vad vi har planerat för.

Planeringsprocessen är sådan att vi på Trafikverket inte kan fatta beslut själva om så pass stora investeringar utan att dessa behöver vägas mot andra behov i hela regionen. Därför behöver ombyggnationen prioriteras om och hanteras i Länsplanen för Regional Transportinfrastruktur.
Läs mer om Länsplanen här på trafikverket.se

Vi vet inte från början exakt hur mycket ombyggnationer kostar. Ju mer vi lär oss och arbetar med en geografisk plats och olika lösningar, desto närmre kommer vi en realistisk kostnad. Vi lär oss allt eftersom vi jobbar framåt i ett projekt och det är inte ovanligt att det krävs mer omfattande lösningar för att skapa en trygg och säker miljö än vi hade planerat från början.

Vad har hänt? 

Vid hållplatsen Hanviken finns både en stor skola, Kunskapsskolan, och en infartsparkering. Platsen är en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken. Flera riskfyllda händelser har rapporterats in till Trafikverket om att elever springer över Gudöbroleden. Vägen är hårt trafikerad och många gång-trafikanter rör sig i området. Nu planerar vi att bygga två säkra passager.

Vi har undersökt olika alternativ för det som vi kallar planskilda passager, alltså tunnel under väg eller gångbro. En passage som korsar Gudöbroleden och en som korsar Skrubba Malmväg.

Passagerna ska upplevas som enkla att ta sig till, säkra och trygga. Vi behöver ta hänsyn till en rad olika omständigheter som bergarter, kulturmiljö och trafikflöden. 

Bakgrund

Vårt arbete ingår i en mer övergripande satsning som heter Barns säkra skolvägar. Trafikverket har utifrån de transportpolitiska målen och FN-konventionen om barns rättigheter, uppdraget att öka säkerheten och tillgängligheten för barn. Trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker av barn, ungdomar och vuxna. Barn ska kunna förflytta sig på egen hand, utan stöd av vuxna som följer med, eller skjutsar till och från skolan och aktiviteter.