Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Danderydsvägen och Malla Silfverstolpes väg

Väg 262, Danderydsvägen, säker skolväg vid Malla Silfverstolpes väg

Vi ser behovet av en säker och trygg passage för barn och unga som ska ta sig över Danderydsvägen.

Avslutat projekt

Vår planering för att bygga en passage vid Danderydsvägen har avslutats. Den här webbsidan kommer att tas bort i oktober, 2021.

Därför avslutar vi arbetet

Det finns flera skolor i området runt korsningen Danderydsvägen och Malla Silverstolpes väg. Flera riskfyllda händelser har rapporterats in till Trafikverket om att elever springer över Danderydsvägen. Vägen är hårt trafikerad och många gång-trafikanter rör sig i området. 

Vi är medvetna om att säkerheten behöver förbättras och att korsningen behöver byggas om. Under 2020-2021 har vi därför arbetet med olika förslag och fördjupat oss i möjliga lösningar. Vi ser att det krävs en omfattande ombyggnation. Eftersom vägens hastighet är så pass hög går det inte att hitta en helt säker lösning i samma plan, höjdnivå, som vägen. De enda trafiksäkra alternativen är att antingen bygga en bro över vägen eller en passage under vägen. Tyvärr kan vi se att  det kommer att bli mer kostsamt än vad vi har planerat för.

Planeringsprocessen är sådan att vi på Trafikverket inte kan fatta beslut själva om så pass stora investeringar utan att dessa behöver vägas mot andra behov i hela regionen. Därför behöver ombyggnationen prioriteras om och hanteras i Länsplanen för Regional Transportinfrastruktur.
Läs mer om Länsplanen här på trafikverket.se

Vi vet inte från början exakt hur mycket ombyggnationer kostar. Ju mer vi lär oss och arbetar med en geografisk plats och olika lösningar, desto närmre kommer vi en realistisk kostnad. Vi lär oss allt eftersom vi jobbar framåt i ett projekt och det är inte ovanligt att det krävs mer omfattande lösningar för att skapa en trygg och säker miljö än vi hade planerat från början.

Vad har hänt? 

Vi har undersökt olika alternativ för det som vi kallar en planskild passage, alltså en tunnel under vägen eller en gångbro. Passagen ska upplevas som enkel att ta sig till, säker och trygg. Vi behöver ta hänsyn till en rad olika omständigheter som bergarter, kulturmiljö och trafikflöden. Allt det här har vi diskuterat tillsammans med Sollentuna kommun som vi har ett nära samarbete med.

Bakgrund

Vårt arbete ingår i en mer övergripande satsning som heter Barns säkra skolvägar. Trafikverket har utifrån de transportpolitiska målen och FN-konventionen om barns rättigheter, uppdraget att öka säkerheten och tillgängligheten för barn. Trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker av barn, ungdomar och vuxna. Barn ska kunna förflytta sig på egen hand, utan stöd av vuxna som följer med, eller skjutsar till och från skolan och aktiviteter.