Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggstart för ny öppningsbar bro över Erikssund

Nu inleds brobygget över Erikssund arbetena planeras vara klara 2024. Den äldre bron kommer att rivas. Trafikverket bygger en ny öppningsbar bro på väg 263 över Erikssund på gränsen mellan Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun.

Vilka åtgäder gör vi?

Den nuvarande bron är smal och tunga fordon har svårt att mötas på den. Det finns ingen gång- och cykelväg. Bron har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut då det finns risker för driftstopp. Följden av driftstopp är köer och långa omledningsvägar över Uppsala och Rotebro.

Vi kommer därför att ersätta den öppningsbara bron på väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund med en ny öppningsbar bro 40 meter öster om dagens bro. Den nya bron får bredare körfält och en gång- och cykelbana. Det betyder bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag, särskilt för oskyddade trafikanter. 

Hur påverkas du?

Trafiken kommer att kunna passera arbetsplatsen under byggtiden. Vissa störningar kan komma att ske, såsom buller, vibrationer och transporter med tunga fordon. I projektet gör vi allt för att minimera störningarna, vi hoppas du har överseende med de som ändå uppstår. Du är välkommen att höra av dig till oss vid frågor, se kontaktuppgifter under rubriken.

Närliggande projekt

Vi byter också ut den öppningsbara bron på väg 841 över Almarestäket, på gränsen mellan Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun.

 

Plankarta över den nya öppningsbara bron i Erikssund  
Den nuvarande bron i Erikssund.