Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägplanen är fastställd för Erikssundsbron

Trafikverket har nu fastställt vägplanen för väg 263, byte av öppningsbar bro över Erikssund.

Under arbetet med att ta fram vägplanen har samråd och granskningar genomförts. Myndigheter, organisationer, fastighetsägare och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på projektet.

Funktionen för juridik och planprövning inom Trafikverket har granskat planen och bedömt att den kan fastställas. Läs beslut fastställelse här.

Innan planen börjar gälla har de som är berörda av beslutet möjlighet att överklaga till och med 27 februari 2019. Om beslutet överklagas går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

När vägplanen vunnit lagakraft tar tillståndsansökan för vattenverksamhet vid enligt miljöbalken, därefter kan byggstart ske.