Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plankorsningen Solviks grindar

Väg 505, Solviks grindar, planskild korsning

Trafikverket ska bygga om plankorsningen vid Solviks grindar. Syftet är att öka trafiksäkerheten för trafikanter som ska passera och ta sig över järnvägen, minska störningarna för tågtrafiken och minska underhållskostnaderna.

Länsväg 505 korsar idag den dubbelspåriga järnvägen men nuvarande säkerhetslösning med vägbommar är föråldrad och dyr att underhålla. Därför föreslår Trafikverket att vägen istället ska korsa järnvägen via en bro cirka 25 meter öster om nuvarande korsning.

Vårt förslag ökar trafiksäkerheten för trafikanter som passerar järnvägen och minskar störningarna för tågtrafiken. Både länsvägen och anslutande lokalvägar ska anpassas till den planerade vägbron. 

På järnvägssträckan mellan Järna och Laxå kommer vi att höja kapaciteten. Det innebär tätare trafik. 

Vi kommer att börja bygga under första kvartalet av 2020 och beräknar att öppna korsningen för trafik år 2021.

Läs mer om projektet under Fördjupning.