Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plankorsningen Solviks grindar

Väg 505, Solviks grindar, planskild korsning

Vi bygger en bro över järnvägen för att kunna stänga och ta bort korsningen mellan vägen och järnvägen vid Solviks grindar. Den nya bron ökar trafiksäkerheten och framkomligheten.

Syftet med bygget av den planskilda korningen är att öka trafiksäkerheten för trafikanter som ska passera järnvägen. Ombyggnaden innebär även att framkomligheten ökar på både väg och järnväg. Vi bygger den nya bron över järnvägen cirka 25 meter öster om nuvarande korsning. Det ingår att bygga om länsvägen och anslutande lokalvägar så att de anpassas till den nya bron.

Vad händer just nu?

Vi har börjat bygga och vår entreprenör Peab Anläggning AB håller på att fälla träd och förbereda för att bygga den nya bron och bygga om länsvägen och de lokala vägarna.

Bakgrund

Nuvarande plankorsning kallas Solviks grindar och den ligger på väg 505 som korsar järnvägen mellan Järna och Mölnbo. Här är järnvägen dubbelspårig och det passerar cirka 240 tåg per dygn.

Att bygga bort plankorsningen är en del av Trafikverkets arbete för att öka trafiksäkerheten.

Ombyggnaden bidrar även till ett bättre flöde i tågtrafiken, och det blir möjligt att öka antalet tåg på sträckan mellan Järna och Laxå.

Byggtid

Vi har nyligen börjat bygga och beräknar att öppna korsningen för trafik år 2021.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med säkerhet under Fördjupning.