Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto över väg och grönområde
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förslag ställs ut för ny väglösning vid Solviks grindar

Trafikverket ska bygga om plankorsningen vid Solviks grindar, som ligger längs järnvägssträckan Järna–Mölnbo i Södertälje kommun. Nu ställs Trafikverkets förslag på vägbro över spåret ut för granskning.

Länsväg AB505 korsar den dubbelspåriga järnvägen men nuvarande säkerhetslösning med vägbommar är föråldrad och dyr att underhålla. Därför föreslår Trafikverket att vägen istället ska korsa järnvägen via en bro cirka 25 meter öster om nuvarande korsning.  Det ökar trafiksäkerheten för trafikanter förbi järnvägen och minskar störningarna för tågtrafiken. Både länsvägen och anslutande lokalvägar ska anpassas till den planerade vägbron. 

Vägplanen ställs ut för granskning under perioden 21 maj till 19 juni 2018. Planen finns utställd hos:

  • Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna
  • Södertälje kommun, Campusgatan 26, Södertälje och på
  • Järna bibliotek, Storgatan 4, Järna.

Lämna dina synpunkter senast den 19 juni

Under granskningsperioden kan du lämna synpunkter till Trafikverket. Adress: Trafikverket, ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Du kan också mejla till: investeringsprojekt@trafikverket.se. Uppge diarienummer: TRV 2016/106033.

Dina synpunkter vill vi ha senast den 19 juni. 

De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande när granskningstiden är slut. Därefter lämnas vägplanen in för fastställelse.

Byggstart planeras under 2019 och bron över järnvägen beräknas öppnas för trafik våren 2021.