Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro över järnvägen

Den nya bron över järnvägen.

Ny bro för säker passage över järnvägen

Nu har vi öppnat bron över järnvägen på väg 505, Hölövägen, vid Solviks grindar. Det främsta syftet är att öka trafiksäkerheten, men den nya bron ökar även framkomligheten på både vägen och järnvägen.

Korsningar mellan väg och järnväg i samma plan kallas plankorsningar. Trafikverket verkar för att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de som finns kvar. Vi har byggt den nya bron över järnvägen vid Solviks grindar för att kunna stänga och ta bort korsningen mellan vägen och järnvägen.

– Vi har ersatt plankorsningen vid Solviks grindar med en bro för att öka trafiksäkerhet för trafikanter men också för att kunna höja kapaciteten för tågtrafiken på Västra stambanan, ett behov som funnits i flera år. När det blir fler tåg innebär en plankorsning för stora risker för bilister, cyklister och gående och andra oskyddade trafikanter, säger Elena Dimovski Lyttkens, samhällsplanerare på Trafikverket. 

Viktigt att visa hänsyn när du passerar bron

Bron är en så kallad bygdeväg med ett körfält och två vägrenar. Vägrenarna kan användas vid möte och bron är bred nog för två lastbilar att köra på. Det är dock mycket viktigt att visa hänsyn. Gående och cyklister har företräde och om dem är på bron behöver övriga fordon ta det extra lugnt. Titta gärna på filmen nedan som visar hur trafiken fungerar på en bygdeväg.

Allmänheten använder den nya bron

Den nya bron används av allmänheten. Plankorsningen är stängd för allmänheten men kommer att användas fram till den 31 augusti av Trafikverkets entreprenör som arbetar intill vägen och järnvägen. Plankorsningen stängs sedan helt för trafik onsdagen den 1 september.

Plankorsningar – korsningar mellan väg och järnväg och kapacitetshöjning på Västra stambanan

Korsningar mellan väg och järnväg i samma plan kallas plankorsningar. Trafikverket verkar för att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de som finns kvar. Plankorsningsåtgärder minskar antalet olyckor, men kostnaderna är höga och behovet är större än vad pengarna räcker till.

Vid större banupprustningar, som den som pågår längs Västra stambanan, samarbetar vi med markägare och kommuner för att ta bort plankorsningar, alternativt leda om trafiken till en säkrare plankorsning eller helst en planskild korsning. Alla plankorsningar får inte en bro men skyddet kan ökas till bommar. Nya järnvägssträckor byggs utan plankorsningar.

För mer information

Väg 505, Solviks grindar, planskild korsning