Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ungefär så här kommer den nya bron att se ut. Bilden är ett fotomontage.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi bygger en bro över järnvägen

Bygget har startat vid väg 505 Hölövägen i Södertälje kommun. Vi bygger en bro över järnvägen för att kunna stänga och ta bort plankorsningen vid Solviks grindar. Den nya bron ökar trafiksäkerheten och framkomligheten.

Arbetet med att bygga den nya bron startade under februari. Vi ska även bygga om länsvägen och de lokala vägarna i området. Den nya bron beräknas kunna öppna för trafik sommaren 2021.

– När bron är klar kan vi stänga plankorsningen och då blir det mycket säkrare för trafikanter som ska passera järnvägen, säger Tom Sandberg, projektledare på Trafikverket.

Ombyggnaden innebär även att framkomligheten ökar på både väg och järnväg. Vi bygger den nya bron över järnvägen cirka 25 meter öster om nuvarande korsning.

Trafikverkets entreprenör Peab Anläggning AB håller på att fälla träd och förbereda för att bygga den nya bron och bygga om länsvägen och de lokala vägarna.

En del av Trafikverkets arbete för att öka trafiksäkerheten

Att bygga bort plankorsningen är en del av Trafikverkets arbete för att öka trafiksäkerheten.

Ombyggnaden bidrar även till ett bättre flöde i tågtrafiken, och det blir möjligt att öka antalet tåg på sträckan mellan Järna och Laxå.

vägpassage över järnvägen
Plankorsningen Solviks grindar ligger på väg 505 som korsar järnvägen mellan Järna och Mölnbo. Här är järnvägen dubbelspårig och det passerar cirka 240 tåg per dygn. 

Så här arbetar vi för att öka säkerheten vid så kallade plankorsningar

Trafikverket arbetar ständigt med att förbättra säkerheten kring landets plankorsningar (där väg och järnväg möts i samma plan). Riksdagen har fastställt att Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen innebär att vi ska arbeta efter ambitionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Olyckor i plankorsningar är statistiskt sett inte högt representerade, men när de olyckorna sker är det oftast med dödlig utgång eller allvarliga skador. Plankorsningsolyckorna har haft en nedåtgående trend under många år, och arbetet fortsätter för att ytterligare minska olyckor och tillbud i plankorsningar runt om i Sverige.