Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ali Jalal

Entreprenör kontrakterad för två nya öppningsbara broar över Almarstäket och Eriksundsbron

Nu har Trafikverket skrivit kontrakt den entrprenör som bygga de två nya öppningsbara broar vid väg 841 Stäketbron och väg 632 Erikssundsbron.

Arbetena genomförs eftersom de befintliga öppningsbara broarna har uppnått sin tekniska livslängd med brister som driftstopp och funktionsfel som föranlett till stora störningar i trafiksystemet. 

Trafikverket kommer att bygga två öppningsbara broar, manöverhusen för de öppningsbara broarna, byta ut ledverken, väg över bron som är enligt gällande standard för körfälts bredd, anslutningsvägar till vägsystemet, separat gång- och cykelstråk enligt regional cykelstråk standard. Den nya bron vid Stäket får en högre bärighetsklass. 

Under sommaren 2021 planerar vi att genomföra förberedande fältundersökningar vid de kommande broarna. Entreprenörens etalbering kommer att vara belägen vid Eriksundsbron, och kommer först att börja synas efter sommaren. 

Gällande Väg- och sjöfartstrafiken på de befintliga broarna kommer till största delen att vara ostörd eftersom de nya broarna kommer att byggas vid sidan av de befintliga broarna samtidigt som broarna är i drift. ​

Arbeten kommer att pågå i vatten och på land och kommer att påbörjas under hösten 2021.