Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 912.01, Håbo-Tibble, Upplands-Bro kommun, förslag om indragning av allmän väg

Trafikverket föreslår att väg 912.01 dras in från allmänt underhåll eftersom den inte längre uppfyller kriterierna för allmän väg.

Vägens betydelse för allmänheten förändrades i samband med att svenska kyrkan slutade vara statlig år 2000. Det gör att vägen bara leder till två allmänna inrättningar – en mindre begravningsplats och en mindre förskola. Vägen är en utfartsväg och har huvudsakligen lokal trafik och berör relativt få personer. Tillsammans med andra faktorer som redovisas i utredningshandlingarna gör det att vägen inte längre uppfyller kriterierna för allmän väg. Därför föreslår vi att vägen övergår till att vara enskild väg.

Fakta om vägen

Vägen är cirka 400 meter lång och 6 meter bred. Den går från anslutningen till väg 912 fram till anslutningen till Farmors Backe. Vägens huvudfunktion är utfartsväg och hastighetsbegränsningen är 30 km/tim. Cirka 118 personer berörs om vägen övergår till enskilt vägunderhåll.