Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 222, Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal

Trafikverket planerar tillsammans med Nacka kommun för flytt och överdäckning av en sträcka av väg 222, Värmdöleden, som en del av projektet Mötesplats Nacka. Syftet är att ge plats till en bussterminal och nya bostadskvarter.

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu tar vi fram underlag till vägplan och detaljplan inför kommande samråd.

Om projektet

Tunnelbanans blå linje ska byggas ut från Kungsträdgården och få tre nya stationer i Nacka. Nacka kommun planerar 14 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser på västra Sicklaön, varav många ska byggas i området runt centrala Nacka. För att möjliggöra utvecklingen ska en cirka 300 meter lång sträcka av väg 222/Värmdöleden däckas över vid nuvarande trafikplats Nacka, utanför Nacka forum. Vägsträckan flyttas dessutom en bit norrut för att ge plats till en ny underjordisk bussterminal som byggs i anslutning till tunnelbanan. Ovanpå överdäckningen ska Nacka kommun bygga en park som ligger intill nya bostadskvarter.

Mötesplats Nacka

Flytten av vägen, överdäckningen och bussterminalen utgör projekt Mötesplats Nacka – ett samarbete mellan Nacka kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen (SLL). Nacka kommun finansierar projektet. Trafikverket ansvarar för att ta fram en ny vägplan för sträckan och deltar i planeringen av överdäckningen. I vägplanen ingår även nya motorvägshållplatser i båda riktningarna.

Samordnad planläggning

Eftersom Trafikverkets vägplan och Nacka kommuns detaljplan ingår i samma geografiska område är planläggningsprocessen samordnad. Det innebär bland annat att samråd genomförs gemensamt.

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att vägplanen, som ingår i projektet, kan medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs gärna projektets samrådsredogörelse som ligger i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Trafikplatser byggs om

Trafikplats Nacka försvinner vid överdäckningen av väg 222 och i stället kommer trafikplats Skvaltan att byggas ut för att få en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Trafikverket ska även bygga ut trafikplats Kvarnholmen med ramper österut. Trafikplats Kvarnholmen har i dag två ramper i västlig riktning.