Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den så kallade Granakurvan kommer att rätas ut

Väg 268, E4–Grana

Trafikverket planerar för en ny sträckning av väg 268 mellan Upplands Väsby och Gullbron i Vallentuna kommun. Syftet med projektet är att bygga en genare väg för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Uppdatering 20201208

Länsstyrelsen säger nej till föreslagen väglinje

Länsstyrelsen har lämnat sitt yttrande på Trafikverkets förslag för ny väglinje för väg 268 Grana i Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. Länsstyrelsen anser att förslaget innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljön.

Trafikverket kommer nu att besluta vad yttrandet innebär för vägprojektet.  

Läs hela yttrande här

Vi tar nu fram en vägplan som beräknas vara fastställd 2022 med beräknad produktionsstart 2023. Vi vill förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter – bilar, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. Vi vill också minska bullerstörningar för boende längs med vägen.

Vägen byggs till största delen på den befintliga sträckningen av väg 268, men det blir en ny sträckning mellan Erikslund och Gullbron för att få vägen rakare och därmed säkrare.

Projektet värnar om kulturmiljöns intressen

En av utmaningarna med projektet är att den nya vägen ska vara förenlig med kulturmiljöns intressen och ta stor hänsyn till både kultur- och naturvärden. Vi planerar också för smarta lösningar under byggtiden för att minimera störningar i framkomligheten.

Den nya sträckningen av väg 268 (Väsbyvägen) ska gå inom det rödmarkerade fältet. Den röda markeringen visar Stockholmsvägen i Upplands Väsby till vänster och fortsätter utmed väg 268 fram till Gullbron i Vallentuna kommun. Den gula markeringen visar den så kallade Granakurvan på befintlig väg 268 som ska rätas ut.