Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilder från bygget

Arbeten den 20 februari 2019

Vega pendeltågsstation.

På perrongen med passerande tåg.

Entré till Vega pendeltågsstation under bygget.

Entré till stationen från öster.

Grävskopa står under bron vid pendeltågsstationen.

Blivande busshållplats och genomfartsgata under järnvägen.

Perrongen med tåg på väg söderut.

Från perrongen med tåg på väg söderut.

Konstnären Ulla Fredrikssons lysande konstverk Solrosen som sitter på väggen framför rulltrapporna.

Konstnären Ulla Fredrikssons lysande konstverk Solrosen som sitter på väggen framför rulltrapporna.

Rulltrappor under byggandet för att komma till och från vänthall och perrong.

Rulltrappor för att komma till och från vänthall och perrong.

Biljettspärrar på väg att installeras.

Biljettspärrar på väg att installeras.


Vega pendeltågsstation från väster.

Vega station från väster.

Gång- och cykeltunnel söder om Vega station.

Gång- och cykeltunnel söder om Vega station.

Översiktsbild över Vega station.

Vega station från söder.

Översiktsbild över Vega station från norr.

Vega station från norr.

Arbeten den 13 april 2018

Från den nya gång -och cykelbron ser man ut över hela arbetsområdet.

Från den nya gång -och cykelbron ser man ut över hela arbetsområdet. Vecka 22 kopplas förbigångspåret bort (till höger på bilden).

Här monteras balkarna för stationshuset.

Från plattformen kommer man in till övre vänthall. Här monteras balkarna för stationshuset.

Här monteras balkarna för stationshuset.

Nu monteras de röda balkarna till stationshusets stålstomme. Rulltrappan står redan på plats.

Lyftkran utanför Vega station i arbete.

Där kranen står ska det bli stationstorg och under bron en entré till stationshuset.

Gång- och cykeltunneln under järnvägen gjuts.

Gång- och cykeltunneln under järnvägen är snart färdiggjuten.

Pendeltåget går på rälsen under gång- och cykelbron.

Gång och cykelbron är på plats. Efter sommaren bygger Haninge kommun anslutande vägar för gående.

Bullerskydd byggs på båda sidor om stationen.

På båda sidor om stationen byggs bullerskydd.

Arbeten den 16 februari 2018

Nedan följer bilder som visar att rulltrappan upp till Vega stations perrong kommit på plats. Man kan även se en film som visar hur rulltrappan lyftes till rätt postion: klicka här

Bild från bron tagen underifrån i vinterlandskap.

Lyftkran på byggarbetsplatsen.

Lyftkran vid byggarbetsplatsen.

Betong gjuts vid byggarbetsplatsen.