Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sprängningar i sommar

Trafikverket kommer under sommaren att spränga berg för att vidga spårområdet på den nordvästra sidan av spåret, norr om nya station Vega.

Vibrationsmätare har monterats vecka 25 och demonteras vecka 32 i berörda fastigheter och tidpunkterna för sprängningarna kommer i informationsbrev som skickas till de som bor i närområdet.

Just nu borrar man små hål i berget för att därefter spräcka det med hydralik. Det arbetet pågår fram till vecka 26. Under veckorna 26 - 31 kommer sedan berget att sprängas bort. Det finns en grön målad linje som visar hur mycket berg som ska bort. Den visar att allt berg mellan järnvägsspår och grönt sträck ska bort.

Samtidigt byggs det nya provisoriska spår där pendeltågen kan köra medan den nya stationen byggs. Och det kommer även att utföras förberedande arbeten för byggandet av den nya gång- och cykelbron över järnvägen.